JUST NU: Alla kurvor pekar åt fel håll – 2023 spelar i en helt egen liga

Foto: Michael Held, unsplash

Klimatförändringarna går chockerande snabbt. Bara de senaste veckorna har vi sett en alarmerande utveckling när det gäller den globala havstemperaturen, issmältningen i Antarktis och utsläpp från skogsbränder i Kanada.

Sven Elander

create 2023-06-12 update 2023-06-12

2023 har varit ett dramatiskt år för alla som följer klimatfrågan. Och de senaste veckorna har utvecklingen eskalerat. Just nu kan vi se hur jordens klimat håller på att spränga ett antal gränser samtidigt:

Den globala havsnivåtemperaturen har legat kraftigt över något tidigare år som uppmätts under hela våren. Och särskilt extrem är situationen i norra Atlanten, där kurvan nu pekar spikrakt uppåt. Det är som att temperaturkurvan för 2023 spelar i en helt annan liga jämfört med tidigare år.

Antarktis havsis fortsätter att vara kraftigt under något tidigare år som uppmätts. Också här spelar 2023 i en helt egen liga jämfört med tidigare år.

Den globala medeltemperaturen ligger långt över det normala och verkar bara fortsätta öka.

Utsläppen från skogsbränderna i Kanada pekar spikrakt uppåt. Antalet skogsbränder är mer än 20 gånger fler än det normala.

Mycket talar för att vi bara sett början. Havens temperatur, isens utbredning och antalet skogsbränder är alla indikatorer på hur långt klimatförändringarna har gått. Och det verkar som det går mycket snabbare än vad man trott.

Vi befinner oss fortfarande bara i början av väderfenomenet el Niño, som väntas peaka 2024. Och vi befinner oss en och en halv månad innan sommartemperaturen brukar nå sin högsta nivå på norra halvklotet.

Det här är nyheten som borde toppa alla medier.

Dela