Världshaven chockvarma – krossar tidigare rekord

Diagram från OISST, från Robert Rohdes twitter.

Nya väderdata borde få världens larmklockor att ringa: Världshavens temperatur är nu den högst uppmätta någonsin, och skyhögt över tidigare års värden.

Sven Elander

create 2023-04-25 update 2023-04-25

Världshavens temperatur fungerar som en viktig indikator på hur långt klimatförändringarna har gått. Havet fungerar som en stor värmebuffert för jorden. När solens strålar når jordens yta absorberas en del av värmen av havet. Det varmare klimatet får också fruktansvärda konsekvenser för världshaven och allt liv under ytan. Korallrev och marina ekosystem kan slås ut. Försurning av haven på grund av ökad koldioxidhalt kan på kort tid slå ut arter.

Nu larmar forskare om att genomsnittstemperaturen i världshaven ökar alarmerande snabbt, och att de nått nya rekordnivåer de senaste veckorna. Dr Robert Rohde, klimatforskare vid University of California, uttrycker sig så här på twitter:

”Det här börjar bli löjligt. Den senaste månaden har det uppmätts högre temperaturer än någonsin tidigare och vi ser inga tecken på en vändning. Temperaturen är över genomsnittet nästan överallt. En stor värmebölja i norra Stilla havet och nära Sydamerika. Den senare är troligtvis en El Niño som är på väg att utvecklas, även om den inte anses officiell förrän den sprider sig västerut.”

Dr Robert Rohde är en av grundarna av Berkeley Earth, en forskningsorganisation som fokuserar på att undersöka och analysera globala temperaturtrender. Rohde har också varit involverad i utvecklingen av flera stora klimatdataprojekt, inklusive Global Historical Climatology Network och the Surface Temperature Reconstructions for the Last 2,000 Years.

Diagrammet: OISST:s* dagliga genomsnittliga havstemperaturer presenterade som avvikelser från medelvärdet för perioden 1982-2011. För närvarande visar kurvan det högsta avvikelsevärdet som någonsin registrerats, och värdet ligger kraftigt över varje annat år vid denna tidpunkt.

*OISST står för ”Optimum Interpolation Sea Surface Temperature” och är ett dataset som innehåller information om havsytans temperaturer från amerikanska NOAA.

Dela