Kan tåg på pelare utmana flyget?

Photo by A.Savin on WikiMedia

Tågspår på pelare – det är förslaget från Skanska och Alstom som gör järnvägsbygget mellan Stockholm och Oslo både snabbare och billigare. Förhoppningen är att restiden för denna sträcka ska kunna så mycket som halveras med det planerade snabbtåget. Men frågan kvarstår; vem betalar?

Jorunn Fagerström

create 2023-12-07 update 2023-12-07

”Tack vare teknikutvecklingen så kan det här projekt genomföras både snabbare och till ett lägre pris. Att banan kommer på plats är viktigt inte minst ur ett arbetspendlingsperspektiv, det är ju miljoner människor som lever och arbetar längs med sträckan” Så säger Maria Signal Martebo, vd för järnvägsföretaget Alstom Sverige i en artikel publicerad i DN idag.

Det handlar om Gränsbanan, ”startetappen” för Oslo-Stockholm, som har beräknats bli både dyr och tidskrävande att bygga. Sträckan går mellan Oslo och Arvika. Tidigare var planen traditionellt byggda dubbelspår. Både kostnad och byggtid var osäkra.

Byggföretaget Skanska och Alstom lägger nu istället fram ett förslag om tågspår dragna på pelarstödda prefabricerade landbroar. Detta beräknas kosta 33 miljarder kronor och ta 5-6 år, vilket är både billigare och snabbare än man tidigare trott att bygget skulle bli.

Tekniken är vanlig i andra delar av världen, särskilt Japan och Kina. Skanska Sveriges vd Magnus Persson menar att påverkan på landskapsvyn inte behöver vara större än vid traditionella banvallar. Persson håller med om att man behöver tänka igenom gestaltningen men menar att även traditionella banvallar innebär ingrepp på mark; ”Betänk att traditionella banvallar i det här rätt kuperade landskapet kan behöva bli upp till 50 meter breda” säger han till DN.

En annan kritik gällande miljöaspekten är de stora mängder betong som krävs. ”Vi kan redan i dag, innan tekniken med koldioxidinfångning är i bruk, reducera CO2 med 50 procent med nya typer av betong” menar Magnus Persson.

En snabbare tågresa skulle förenkla livet inte minst för den stora mängd människor som pendlar mellan de två huvudstäderna. Hur finansiering av bygget skulle se ut är emellertid inte självklart. På Moderaternas partistämma i oktober diskuterade man alternativ finansiering av infrastruktur – det vill säga finansiering från privata aktörer.

S-riksdagsledamoten Gunilla Svantorp kritiserar i en interpellation från slutet av november regeringens passivitet gällande sträckan Oslo-Stockholm. ”Vi är inne på det andra året av statsministerns mandatperiod, och än så länge
har vi på infrastrukturens område mest sett stoppande av redan påbörjade och
planerade projekt byggda på den nationella planen” skriver Svantorp i interpellationen.

Förslaget om andra byggtekniker öppnar upp för nya möjligheter avseende svensk infrastruktur. Men även om priset blir lägre med ny teknik så ska det betalas – först då kan tågbanan diskuteras på allvar.

Dela