Karlshamnsverket kunde gå på förnybart – valde olja

Först kringgick de EU-regler för att kunna elda olja för våra skattepengar. Nu framkommer det att Uniper kunde ha valt förnybart bränsle i Karlshamnsverket. Istället utnyttjade de ett kryphål i reglerna för att elda olja.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-23 update 2023-03-23

Klimatgranskaren har tidigare skrivit en granskning om oljebolaget Unipers skumma affärer. Med hjälp av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät (SvK) har man kringgått EU:s förordningar för att kunna elda olja även när elsystemet inte är i behov av det. 

Nu kan vi, tack vare tips från läsare, visa på andra skumma Uniper-affärer kopplade till det kontroversiella oljekraftverket i Karlshamn. Den upphandling av effektreserv som SvK gjorde 2016 och som Uniper vann med Karlshamnsverket baserades på nya regler som den dåvarande regeringen beslutat om. I de nya reglerna finns en ny paragraf som innebär följande: 

Den systemansvariga myndigheten ska se till att de avtal med elproducenter som ingås om effektreserv avser produktionskapacitet som utgörs av anläggningar som producerar el av förnybara energikällor.

Kort sagt: effektreserven ska vara förnybar. Men Uniper har en tradition av att trotsa regler och regeringar viljor. Vilket även sker denna gång. Det finns nämligen ett kryphål i de nya reglerna som bolaget använder sig av. Man kan göra undantag i det fall att det inte finns någon som kan leverera förnybar el som effektreserv eller om det blir väsentligt mycket dyrare med förnybart. 

Hittills kan man ju tänka att Unipers agerande är rimligt, men det som bolaget pratar tyst om är att det faktiskt går att använda förnybara bränslen i Karlshamnsverket. Klimatgranskaren kan nämligen visa att det är fullt möjligt. 

2015 genomfördes testbränningar i Karlshamnsverket och det som användes som bränsle var förnybar så kallad pyrolysolja. Ambitionen var att se om Karlshamnsverket kunde bidra på ett mer hållbart sätt med flexibel kraftvärme. Bakom testerna stod en rad energiaktörer men framförallt energibranschens forskningsinstitut Energiforsk. 

Testerna visade sig väldigt lovande. I den rapport som skrevs om försöken konstateras i de avslutande slutsatserna att en konvertering från olja till förnybart är fullt möjligt. Dessutom ledde de förnybara bränslena till betydligt lägre skadliga lokala utsläpp. 

Vi hörde av oss till Svenska Bioenergiföreningen för att få det bekräftat. Går det att använda förnybara bränslen i effektreserven? 

– Ja, det finns först och främst många olika kvaliteter av bränslen på marknaden. En del mer direkt jämbördiga eller överträffar fossila bränslen. Sedan finns det en del förnybara bränslen som med liten anpassning skulle kunna användas. Ett bevis på detta är den redan idag ganska omfattande användningen av biooljor som spetslast vid kraftvärmeverk eller för den delen ersättning i industrier och asfaltsverk, säger programdirektör Tomas Ekbom

Några år senare – 2019 – skrev Uniper själva följande på sin hemsida

Det skulle gå att köra till exempel bioolja i Karlshamnsverket och vi har såklart undersökt denna möjlighet, men en motsvarande investering i en annan miljöåtgärd skulle sannolikt ge en bättre klimatvinst.

Det kokade alltså ner till kostnad i slutändan. Att gå från olja till förnybart är fullt möjligt, men Uniper vill helt enkelt inte ta den relativa ökningen av kostnad som det innebär att teckna ett nytt avtal med en förnybar bränsleleverantör. Men kostnadsskillnaden är inte nödvändigtvis så stor, i alla fall inte om man ska tro Svenska Bioenergiföreningen.

– Nej, det skulle det inte. Dels är det många olika biooljor som kan användas vilka finns till stor prisvariation. Dels ingår effektreserv i EU:s utsläppshandel och kan då sälja utsläppsrätter de inte använder. Dessa utsläppsrätter har senaste året stigit mycket i pris och är därmed värdefulla och ett stort tillskott till affären. Till sist, det är en framtidsinvestering att använda förnybara bränslen då investeringen kan ses som hållbar i den nya EU-taxonomin, säger programdirektör Tomas Ekbom, som dessutom menar att volymerna förnybart bränsle inte skulle vara några problem för marknaden att leverera. 

Vi har alltså ett oljebolag i Sverige som konsekvent försöker kringgå både nationella regler och EU-lagstiftning, med ett enda mål: att elda olja och tjäna stora summor pengar. Och detta bolag förser vi med finansiering från skattebetalarnas fickor och pengar från elkonsumenterna. Något är nog inte helt rätt ställt här.

Fortsätt läsa

Avslöjar: Så lurade oljebolaget EU för att kunna elda mer olja – med dina pengar

chevron_right
Dela