Klimat i topp för svenska väljare

Foto: Bengt Nyman, Wikimedia commons

En enda fråga sticker ut som riktigt viktig för svenska väljare i EU-valet: Klimatfrågan. Det framgår av en ny undersökning gjord av Indikator Opinion för Ekot.

Sven Elander

create 2024-05-02 update 2024-05-02

Hela 30 procent av väljarna anser att klimatfrågan är viktigast i EU-valet. På andra plats, långt efter, kommer försvar och utrikespolitik. Det visar en ny undersökning från Indikator Opinion för SR Ekot. En intressant sak med undersökningen är att det är fritextsvar, de tillfrågade har alltså inte fått färdiga alternativ att välja mellan. Frågan som ställdes var: ”Vilken fråga är viktigast för dig i EU-valet?

Resultatet går i linje med en annan undersökning som gjordes nyligen, där klimatet också hamnade i topp. Då var det Europaparlamentets Eurobarometer som visade att hela 58 procent av svenskarna  tyckte att ”åtgärder mot klimatförändringarna” är den fråga som är viktigast eller näst viktigast för EU att prioritera. Här räknade man alltså samman resultatet av de som hade angett klimat som den viktigaste respektive näst viktigaste frågan, vilket förklarar att siffran är betydligt högre.

Tabell från Indikator Opinion/Ekot.

Det verkar av allt att döma som EU-valet blir ett klimatval. Det är kanske lite förvånande för den som följer den svenska debatten, där helt andra frågor står i fokus.

 

Foto: Bengt Nyman, wikimedia commons.

Dela