Kommunerna som satsar miljoner – för att ÖKA flygresandet

Foto: John McArthur, Unsplash

Fyra kommuner i Västsverige satsar miljonbelopp av skattebetalarnas pengar för att få fler att flyga till och från just deras flygplats.

Sven Elander

create 2023-05-22 update 2023-05-22

Det är kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil som nu lägger in ett extra tillskott på två miljoner för att få fler att flyga till Trollhättan-Vänersborgs flygplats.

– Vi behöver bli bättre på att visa att vi finns som ett tryggt komplement till annan infrastruktur. Pengarna ska användas för att göra flygplatsen mer känd, framför allt i Stockholmsområdet, säger flygplatschefen Anna Råhnängen i en artikel i tidningen TTELA.

Men de fyra västsvenska kommunerna är knappast ensamma om att satsa miljoner på att fler ska flyga just till deras flygplats. Faktum är att svenska kommunala flygplatser tog emot närmare 3 miljarder i offentligt stöd 2012-2018. Skattepengar som går rakt in i en verksamhet som ökar klimatutsläppen och som annars kunde ha använts till skola, äldrevård eller omsorg.

På sin hemsida lyfter Trollhättan Vänersborgs flygplats fram sitt miljöarbete:

Som några goda exempel på vårt gröna arbete kan nämnas att vi gör ”gröna inflygningar” i så stor utsträckning som möjligt. Grön inflygning är en landningsteknik för att minska utsläpp och buller. Vi använder även varm sand istället för farliga ämnen när det är halka på landningsbanan och har ”kort taxning” – korta och effektiva färdsträckor på själva flygfältet.

Men det är knappast inflygningarna eller halkbekämpningen på landningsbanan som är flygets stora miljöproblem. Det är bränslet, som till 99,4 procent är fossilt. Så här skriver Naturskyddsföreningen:

Flyget står för drygt två procent av utsläppen av koldioxid i hela världen. Det kan låta lite, men om flyget vore ett land så skulle det vara världens sjunde största sett till utsläpp. I de drygt två procenten koldioxidutsläpp är inte effekten av utsläpp på hög höjd inräknad, med dessa dubblas siffran till 4–5 procent av människans globala klimatpåverkan. Alla utsläpp behöver vara nere på nära noll senast runt år 2050 för att nå målen i den internationella klimatöverenskommelsen Parisavtalet. Alltså behöver även flygets utsläpp vara nere på nära noll till dess.

Att ta flyget är en av de enskilda aktiviteter du som person kan göra som orsakar störst klimatpåverkan. Att flyget i dag står för en så pass begränsad andel av utsläppen beror enbart på att det är en väldigt liten del av jordens befolkning som flyger.

Dela