Kraftig minskning av utsläppen – tack vare reduktionsplikten

Reduktionsplikten sänkte utsläppen från bilar rejält förra året, visar nya siffror. Men nu ska den bort.

Sven Elander

create 2023-02-02 update 2023-02-02

För att världen ska klara klimatmålen och undvika forskarnas värsta mardrömmar krävs att utsläppen börjar minska rejält redan nu. För Sveriges del gäller det inte minst utsläppen från personbilar, som hittills minskat alldeles för långsamt.

Trots en snabb ökning av antalet elbilar på vägarna består den svenska fordonsflottan till största del av bensin- och dieselbilar, och dessa lär rulla ett bra tag till. Det är bakgrunden till att reduktionsplikten infördes 2018, som innebär att en viss andel förnybara bränslen måste blandas in även i den bensin och diesel som säljs.

Hur har det gått då?

Jo, SCB:s nya siffror över det tredje kvartalet 2022 visar att utsläppen från svenska hushåll faktiskt minskar rejält nu. Totalt minskade utsläppen med närmare 11 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Och reduktionsplikten är en stor del av orsaken.

– Det förklaras främst av en minskning av utsläppen från personbilar, vilket framför allt är ett resultat av en ökad andel biobränsle i diesel. Procentuellt är minskningen från hushållen i samma storleksordning som den vi såg andra kvartalet 2020, alltså i början av coronapandemin, säger Annika Damm, analytiker på SCB.

Det finns en del kritik mot ett ensidigt fokus på biodrivmedel från såväl miljöorganisationer som forskare. Bland annat lyfts fram att det är ohållbart om trafiken tillåts fortsätta öka och allt fossilt byts mot biodrivmedel eftersom det skulle skapa ett hårt tryck på skogens råvaror och därmed minska den biologiska mångfalden.

Regeringen har nu lovat att minska reduktionsplikten till EU:s miniminivå som ett sätt att få ner drivmedelspriser. Risken är därför att utsläppen från bilar hoppar upp lika snabbt som de sjönk.

Dela