Kritiken: Trafikverket utgår från ständigt ökande biltrafik

Foto: Jacek Dylag, unsplash

Trafikverkets analyser fokuserar ensidigt på ökad bilism och kan leda till att investeringar i järnväg uteblir. Hård kritik riktas nu mot myndigheten från flera andra myndigheter.

Sven Elander

create 2024-04-21 update 2024-04-21

Trafikverket har länge kritiserats för att man fokuserar ensidigt på vägar, och låter järnvägen komma i andra hand. En central del i kritiken handlar om att de prognoser som Trafikverket tar fram utgår från en ständigt ökande biltrafik, även om detta leder till att Sverige missar klimatmålen. Utifrån dessa profetior om ökad bilism räknar man sedan ut vad som är ”samhällsekonomiskt lönsamt”.

Nu riktar flera andra myndigheter kritik mot Trafikverkets sätt att räkna. Ekot har pratat med Tillväxtverket och Energimyndigheten, som båda reser frågetecken kring metoden. Johanna Stenberg, handläggare på Tillväxtverket, ser inte att ”samhällsekonomiska analyserna” är lämpliga att utgå ifrån om vi ska nå klimatmålen.

– Det kan göra att omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle, framför allt järnvägssatsningar, uteblir, säger hon till Ekot.

Liknande kritik har riktats mot Trafikverket flera gånger tidigare. Tidigare i år fick myndigheten kritik för att man i sin långsiktiga prognos utgår från att biltrafiken kommer öka med 25 procent till år 2040. En sådan utveckling skulle nämligen göra det oerhört svårt att nå klimatmålen.

– Då menar jag att vi i stället ska utgå ifrån klimatmålet och sätta det som gräns och sedan räkna baklänges – vad är det för trafik vi önskar för att klara klimatmålet? säger Anders Roth, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet till DN.

 

Foto: Jacek Dylag, unsplash

Dela