L och SD går emot WWF: säger nej till bindande fossilmål

Karin Karlsbro (L) och Charlie Weimers (SD), kandidater till Europaparlamentet. Foto: Jann Lipka/Landstingshuset, wikimedia commons

Sex partier vill ha rättsligt bindande mål för att fasa ut fossila bränslen i EU, men två säger nej: Sverigedemokraterna och Liberalerna.

Redaktionen

create 2024-04-04 update 2024-04-04

Det är kritiskt att EU fastställer rättsligt bindande mål för en fullständig utfasning av kol senast 2030, gas senast 2035 och olja senast 2040. Det fastslår WWF i sin nya valenkät inför Europaparlamentsvalet. Fossil energi blir inte bara allt dyrare för de mest utsatta hushållen utan är också förorenande och ohållbart, konstaterar miljöorganisationen.

WWF har också frågat de svenska partierna vad de anser om att fastställa sådana mål. Sex partier vill ha mål i någon form, men två partier säger nej: Sverigedemokraterna och Liberalerna. Så här motiverar Liberalerna sitt svar:

”Liberalerna är för en snabb utfasning av alla fossila bränslen. Det verktyg som redan finns på plats för att nå detta är utsläppshandelssystemet inom EU, som under den gångna mandatperioden utvidgats till fler sektorer och skärpts. Ytterst kommer det innebära en utfasning när det inte längre tilldelas några utsläppsrätter inom detta system. Liberalerna vill också utöka utsläppshandelssystemet till att även inkludera de få sektorer som idag inte täcks och som inte heller kommer täckas när systemet nu vidgas. Samtidigt som det behöver bli allt dyrare att släppa ut koldioxid genom förbränning av fossila bränslen måste alla klimat- och miljöskadliga subventioner i EU och medlemsländerna fasas ut”.

Liberalerna tycks alltså vilja fasa ut fossila bränslen, men väljer av någon anledning ändå att säga nej till det mål som WWF anser är så kritiskt.

MP, V och C vill fastställa rättsligt bindande mål för en fullständig utfasning av kol till 2030, gas till 2035, och olja till 2040. KD, M och S vill också ha bindande mål, men anser att de angivna åren är för strikta.

Bild från WWF:s valenkät.

WWF har i sin valenkät ställt sammanlagt 15 frågor om de områden som anses viktigast i EU-valet. SD är det parti som oftast (i stort sett alltid) går emot de miljövänliga förslagen, följt av KD och M. I mitten hittas L, C och S medan MP och V har överlägset mest miljövänlig politik.

Foto: Jann Lipka/Landstingshuset, wikimedia commons

Dela