Libyen: ofattbart lidande i klimatstormens spår

Varmare klimat betyder mer extrema stormar och kraftigare nederbörd. I förlängningen innebär det mer död och lidande.

Sven Elander

create 2023-09-13 update 2023-09-13

Bilderna från stormen Daniels framfart i Libyen visar en fruktansvärd förödelse. Hela stadsdelar har spolats bort. Hus, vägar, broar, allt.

Dödssiffran stiger hela tiden och myndigheter talar om att över 10 000 fortfarande är saknade. Över 2 000 är bekräftade döda bara i staden Derna. Hjälporganisationer kämpar för att hitta överlevande i det kaos som återstår efter att den enorma lerfloden spolat genom staden.

Den enorma förödelsen är resultatet av flera faktorer. Dålig infrastruktur i ett land präglat av kaos och fattigdom spelar förstås en stor roll. Men det finns också ett tydlig koppling till det varmare klimatet.

Varmare havsvatten innebär att mer vattenånga stiger uppåt och bildar regnmoln, vilket ger mer nederbörd. Varmare havsvatten får cykloner att röra sig långsammare, vilket gör att de kan dumpa mycket mer regn, säger Raghu Murtugudde, professor vid Indian Institute of Technology, Bombay och professor emeritus vid University of Maryland till AP.

Dela