Lovade höjt klimatbistånd – sänkte det sex veckor senare

”Klimatbiståndet ska öka”, lovade statsministern den 9 november. Dagen före julafton släpptes dokumentet som visar att det tvärtom blir en minskning av anslagen till klimatbiståndsfonderna 2023.

Sven Elander

create 2023-01-10 update 2023-01-10

Högkostnadsskydd på el senast 1 november. Kraftigt sänkta drivmedelspriser. Ny kärnkraft på 100 dagar. Regeringspartierna har fått en hel del kritik för att inte leverera på de löften man gett. Men hur ser det ut på klimatområdet?

Världens rika länder har lovat att bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd. En viktig del av dessa pengar betalas ut genom klimatfonder som ska gå till att bygga ut grön teknik i fattiga länder eller för att stötta länder som drabbas särskilt hårt av klimatkatastrofer. Det handlar till exempel om små ö-nationer som riskerar att översvämmas när havsnivån stiger, eller de absolut fattigaste länderna som saknar resurser att skydda sig mot katastrofer.

Den 9 november skrev statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och närings­minister Ebba Busch (KD) och klimat- och miljö­minister Romina Pourmokhtari (L) en debattartikel i Dagens Industri med ett tydligt löfte (min markering):

Klimatbistånd till fattigare länder med växande klimatavtryck behövs och ska riktas så att det ger starka incitament för fler att prioritera klimatarbetet. Klimatbiståndet ska därför öka, samtidigt ska Sveriges satsningar på internationella klimatinvesteringar i enlighet med Parisavtalets artikel sex förstärkas.

En dryg månad senare, den 23 december, lämnade regeringen besked om hur man vill prioritera biståndsbudgeten. Av biståndsmyndigheten Sidas regleringsbrev framgår att anslagen till klimatbiståndsfonderna, tvärtemot vad som utlovats, minskar. Totalt rör det sig om minskade anslag på över 400 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022.

Organisation Budget 2022 Budget 2023
Gröna klimatfonden (GCF) 1 590 400 000 1 218 400 000
Globala miljöfonden (GEF) 467 184 000 454 120 000
Anpassningsfonden (AF) 180 000 000 130 000 000
Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF) 180 000 000 130 000 000

Någon motsvarande höjning av något annat anslag som kan kopplas till klimatbiståndet går inte att finna i regleringsbrevet. Samma dokument visar även att Sverige skär ner på en lång rad andra FN-organ som arbetar med att hjälpa de fattigaste och mest utsatta människorna.

Dela