Mailen visar: så lobbar branschen för att stoppa namnbyte på fossilgas

Många gladdes när Institutet för språk och folkminnen (Isof) beslutade sig för att börja använda ”fossilgas” istället för ”naturgas”. Beskedet mottogs med tystnad från gasbranschen, men nu kan Klimatgranskaren visa att lobbyism för att stoppa beslutet pågår bakom stängda dörrar.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-15 update 2023-03-15

Det var runt jul som beskedet kom: det som många anger som ”naturgas” ska börja kallas det som det faktiskt är: ”fossilgas”.

– Många tycker att, vad konstigt, naturgas? Man missförstår och tror att det är kanske synonymt med biogas. Natur som förled ger liksom en sorts positiva konnotationer till någonting som är hållbart, någonting som är väldigt bra, vi ska satsa på naturgas. Då är fossilgas faktiskt tydligare, sa Åsa Holmér, språkvårdare i fackspråk och terminologi till Vetenskapsradion, enligt Supermiljöbloggen.

Ännu har beskedet inte kommenterats offentligt av gasbranschen, men lobbyismen har pågått i det fördolda.

– Något liknande har aldrig hänt förut, det är första gången en branschorganisation hör av sig till oss i en termfråga på det här sättet, säger Linnea Hanell, språkvårdare vid Isof, till DN.

Branschorganisationen i fråga är Energigas Sverige och uppenbarligen har påtryckningarna varit så kraftiga att Isof beslutat sig för att imorgon torsdag ha ytterligare ett möte för att diskutera om de ska hålla fast vid sin nya rekommendation.

Klimatgranskaren har nu kunnat ta del av interna mail mellan Isof och Energigas Sverige där lobbyismen tydliggörs. Det börjar i mellandagarna med att Energigas Sveriges VD här av sig till Isof:

Energigas Sverige får ett långt och pedagogiskt svar, bland annat innehållande:

Hållbarhetstermgruppen har inte ändrat på något ord och förbjuder inte användning, utan naturgas finns som synonym till fossilgas att använda för de som finner det lämpligt. Det här språkbruket, att olika termer används parallellt är särskilt vanligt i samband med samhällsutveckling, och det syns också i det engelska språksamhället: natural gas, fossil gas, fossil natural gas.

Men Energigas Sveriges VD ger sig inte utan fortsätter med långa utläggningar och tekniska invändningar och framhärdar även i att hon vill prata muntligt med myndigheten. Något som till slut verkar ske eftersom ett möte anordnas. Efter mötet kommer, den 7:e februari, ett nytt långt mail med påtryckningar från branschorganisationens VD Maria Malmkvist.

Energigas Sverige är i sin tur partners i det så kallade 2030-sekreteriatet. För sin medlemsavgift får de nu stöd i sin lobbyism av sekretariatets grundare Mattias Goldmann, som på twitter lyfter samma argumentation som Malmkvist lyfter i sina mail – bland annat argumentet att fossilgas heter natural gas på engelska.

Efter Energigas Sveriges sista mail den 7:e februari tar konversationen slut. Först en dryg månad senare – i förrgår – rapporterar alltså DN om att beslutet om att rekommendera ”fossilgas” nu är i farozonen. Nu återstår det alltså att se: kommer myndighetssverige stå pall eller kommer den fossila lobbyismen segra?

 

Dela