Majoritet av svenska folket vill förbjuda korta flygresor

Foto: Avel Chuklanov, Unsplash

En klar majoritet av svenska folket, 57 procent, vill förbjuda flygresor där destinationen kan nås inom tre timmar med tåg. Det visar siffror från SOM-undersökningen.

Sven Elander

create 2023-11-28 update 2023-11-28

Förslaget att förbjuda korta flygresor som lätt kan ersättas av tåg har diskuterats i flera länder. I maj i år klubbade Frankrike ett förbud mot flygresor där järnvägen tar max två och en halv timme.

Nu visar det sig att det finns ett starkt stöd för förslaget även i Sverige. I årets SOM-undersökning från Göteborgs Universitet svarar 57 procent av svenska folket att de vill förbjuda flygresor där destinationen kan nås inom tre timmar med tåg. Endast 25 procent tycker att förslaget är dåligt. Resten svarar att de inte vet.

Stödet är som störst på landsbygden där hela 61 procent vill införa ett förbud mot korta flygresor. Stödet är också något högre bland låginkomsttagare än bland höginkomsttagare.

Vilka sträckor i Sverige skulle då omfattas av förbudet? Ja, den viktigaste sträckan som skulle omfattas av förslaget är Stockholm-Göteborg. Enligt siffror från ETC från 2018 skulle man kunna spara hela 174 000 ton koldioxid om samtliga resenärer på denna sträcka bytte till tåget.

Undersökningen visar också att hela 74 procent av svenska folket är positiva till att satsa mer statliga pengar på att bygga ut kollektivtrafiken. Endast 7 procent tycker att det är ett dåligt förslag.

Det finns uppenbarligen ett mycket starkt stöd för att styra om resor från flyg till tåg.

Så vad väntar politikerna på?

Dela