Majoritet vill minska bilberoendet

En ny opinionsundersökning visar att många svenskar befinner sig i bilberoende men samtidigt tycker att det är dags för politikerna att göra något åt saken. Nu kräver Naturskyddsföreningen åtgärder.

Lorentz Tovatt

create 2023-10-23 update 2023-10-23

En ny Sifo-undersökning visar att en stor del av svenskarna befinner sig i bilberoende för att få vardagen att gå ihop. Men samtidigt finns det en gnutta hopp som visar sig i undersökningen eftersom många verkar vilja bli av med sitt beroende.

Undersökningen visar att sex av tio, 61 procent, är beroende av att ha bil i sitt vardagsliv. Av de som bor i mindre tätort eller på landsbygden är nästan åtta av tio, 77 procent, beroende av bil. Men även i storstaden är beroendet starkt, i landets tre största städer uppger hälften, 49 procent, att de är beroende av bil i sitt vardagsliv.

Hela två av tre svenskar, 65 procent, tycker dock att det är viktigt att politiker vidtar åtgärder för att minska beroendet av bil i vardagslivet.

– Förutom att biltrafiken bidrar till enorma klimatutsläpp leder den också till hårda ytor, bullriga miljöer och hälsoskadliga utsläpp av partiklar. Det är verkligen dags för kommuner, regioner och staten att ta tag i problemet med bilberoendet och skapa bättre förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det tjänar både medborgarna, miljön och samhället i stort på, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen riktar nu kritik mot regeringens politik, som de menar ökar svenskarnas bilberoende (se faktaruta nedan).

– I stället för att hjälpa människor att bli av med sitt bilberoende eldar regeringen på för ökad bilism. Regeringens politik för att gynna ökad bilism är mycket mer kraftfull än deras politik för att minska utsläppen och bryta bilberoendet, säger Beatrice Rindevall.

fact_check Fakta

REGERINGENS POLITIK FÖR TRANSPORTER OCH KLIMAT

– Sänkt skatt på fossila drivmedel (både 2023 och 2024)

– Satsningar på vägtrafik och flygplatser i stället för järnväg

– Avskaffar satsningar på kollektivtrafik och cykel i kommuner och regioner

– Skrotningspremie för fossilbil, men enbart om byter till ny elbil – ej cykel eller kollektivtrafik

– Skrotade nya regler för reseavdragen

– Minskat järnvägsunderhåll och ökar underhåll för av bilvägar

– Bonusen i bonus malus-systemet för lätta fordon avskaffad

– Sänkt reduktionsplikt

– Investerar i stora motorleder, som exempelvis Tvärförbindelse Södertörn

Källa: Naturskyddsföreningen

Dela