Miljarder till klimatet – men regeringen vet inte om effekterna

Under onsdagen presenterade klimatministern regeringens satsningar i höstbudgeten på klimatområdet. Knappt fyra miljarder ska gå till elektrifiering och våtmarker. Men vad effekterna på utsläppen blir vet inte regeringen.

Erik Wahlström

create 2023-09-06 update 2023-09-06

Under onsdagseftermiddagen presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari regeringens klimatsatsningar i den kommande höstbudgeten. Totalt ska knappt fyra miljarder kronor läggas på bland annat utbyggd laddinfrastruktur, stöd för köp av eldrivna lastbilar samt återställning av våtmarker. Men trots miljarderna vet regeringen inte vad effekten på utsläppen blir. När klimatministern får frågan om hur budgeten kommer att påverka klimatet blir svaret att det inte finns några beräkningar.

– Vi kommer helt enkelt att behöva räkna ut vad det resulterar i minskade utsläpp. Att göra en prognos, det gör vi inte nu, sade klimatministern.

På följdfrågan om satsningarna i budgeten är tillräckliga för att nå de svenska klimatmålen till 2030 gavs inte heller något konkret svar.

– Man gör det enkelt för sig om man vill ha ett “ja eller nej”-svar, sade klimatministern, som också menade att “man tar ut en förlust i förväg” om man frågar sig om Sverige kommer att nå klimatmålen eller inte.

Kopplat till Sveriges klimatmål till 2030 frågades klimatministern också om huruvida målen kommer att finnas kvar. Regeringen gav i somras uppdrag åt John Hassler, som tidigare har sagt att det svenska transportmålet är poänglöst, att göra en översyn av just Sveriges klimatmål. Det har lett till stor oro att regeringen ska slippa undan kritik för att inte nå målen genom att helt enkelt slopa dem. Oron besvarades inte under pressträffen. Istället duckade klimatministern frågan om hon kan garantera att 2030-målen kommer att ligga kvar.

En annan fråga som ställdes under pressträffen var om budgeten kommer att innehålla sänkningar av bensinskatten, vilket Sverigedemokraterna innan sommaren menade är “absolut högsta prio”. Klimatministerns svar under pressträffen var att hon “inte kan röra” delar av budgeten som regeringen inte presenterat. Men givet SD:s stora inflytande i regeringen kan sannolikt en sänkning av bensinskatten – och därigenom kraftigt ökade utsläpp – vara att vänta.

Sammantaget är det alltså oklart hur regeringens budget påverkar utsläppen, om regeringens politik kan nå klimatmålen och om Sveriges klimatmål ens kommer att finnas kvar.

Dela