Västflyg kallade flyg ”hållbart” – fälls för vilseledande reklam

Foto: John McArthur

Västflyg fälls av reklamombudsmannen för att man kallat sina flygresor ”hållbara”. Men du kommer aldrig kunna gissa hur de försvarar sig.

Sven Elander

create 2023-11-01 update 2023-11-01

Företaget Västflyg har i en uppmärksammad reklam kallat sina egna flygningar för ”hållbara”. Budskapet har bestått av ett flygfoto över ett vidsträckt skogsområde och en flod. I fjärran kan berg anas mot en blågrå himmel.  Mitt i bilden står i stor versal text ”Västflyg” och under det ”Hållbart och enkelt till och från Trollhättan Vänersborg”.

Att flyget omöjligt kan vara ”hållbart” vet alla som har den minsta koll på frågan. Flygbränslet för svenska bolag är i genomsnitt 99,4 procent fossilt och även om Västflyg lyckats uppnå en något högre nivå av inblandning är man tusentals mil ifrån något som kan kallas för ”hållbart”.

Det lustiga är hur företaget försvarar sig. Så här har företaget skrivit till Reklamombudsmannen:

”…Ordet hållbart i annonsörens banner syftar faktiskt enbart på social hållbarhet. De flesta av passagerarna åker till eller från Stockholm i sitt arbete och flyget löser mångas behov av att ha ett familjeliv vid sidan av arbetet.”

Man har alltså en stor bild på en skog. Och berg. Och en himmel. Men ”hållbart” syftar enbart på rätten att flyga hem till familjen i tid. Reklamombudsmannen köper inte det argumentet:

”Reklamombudsmannen finner att genomsnittskonsumenten sannolikt uppfattar termen ”hållbart” vid marknadsföring av flygresor som ett påstående om en viss positiv miljöpåverkan. Ett vagt och ospecifikt påstående om en viss positiv miljö­påverk­an, som för konsumenten kan ha flera olika betydelser, får endast an­vändas utan att kvali­ficeras om det är giltigt utan reser­vation under alla rimligen förutsägbara förhållanden. Annonsören har inte pre­senterat bevis­ning som styrker påståen­det i alla till hands närliggande betydelser. Rek­lamen innehåller där­för ett vilseledande miljöpåstå­en­de och strider därmed mot artiklar­na 5 och D1 i ICC:s regler.”

Västflyg flyger från Trollhättan-Vänersborgs flygplats, som till stor del finansieras av skattebetalarnas pengar.

Dela