Miljöorganisationer vinner stort oljemål mot norska staten

Photo by Maria Lupan on Unsplash

Olje- och gasutvinning i Nordsjön godkändes av norska staten utan utredning av vilka konsekvenser projekten skulle få för klimatet. Nu finner Oslo tingsrätt att norska staten därmed har brutit mot lagen. Domen är en stor seger för de norska miljöorganisationer som lämnade in stämningen.

Jorunn Fagerström

create 2024-01-20 update 2024-01-20

Export för 1900 miljarder norska kronor, och 73 % av Norges samlade varuexport. Det är vad den norska oljan och gasen stod för år 2022, enligt Norsk Petroleum. Och mer lär det bli: Ett rekordår för norsk investering i olje- och gasutvinning har förutspåtts, rapporterar Nyteknik. Samma dag som norska regeringsföreträdare hyllade beslut om utfasning av fossila bränslen på klimatmötet i Dubai släppte branschorganisationen Offshore Norge nya investeringssiffror. De avslöjade en helt annan verklighet än den som norska politiker pratade om på COP28: Rekordstora investeringar i utvinning av fossila bränslen under 2024.

Att norska politiker accepterar dubbelmoralen har goda ekonomiska skäl. 2022 drog norska staten in 884 miljarder norska kronor i skatteintäkter från oljebolag. Det var nästan en tredubbling mot året innan.

I somras fick de norska miljöorganisationerna Natur og ungdom och Greenpeace Norden nog. Miljöorganisationerna stämde norska staten för att staten utfärdat tillstånd till tre stora gas- och oljeutvinningsprojekt i Nordsjön. Stämningen bygger på ett mål från 2020. I det målet friades norska staten, men Högsta domstolen slog fast att staten är skyldig till utredning av vilka konsekvenser nya olje- och gasprojekt får för klimatet. Detta saknas helt för de projekt som nu godkänts i Breidablikk, Tyrving och Yggdrasil.

Och i torsdags meddelades att Oslo tingsrätt ger miljöorganisationerna rätt på samtliga punkter. Förutom de direkta vinster domen ger för klimatet, kan den förväntas bli vägledande i framtida klimatmål.

”Detta är en viktig seger för framtida generationer och för miljön. Med denna dom kommer miljontals fat olja att stanna kvar i marken, istället för att ytterligare förvärra klimatkrisen” säger Gytis Blaževičius, ledare för Natur og Ungdom i ett pressmeddelande.

Dela