Ministern försvarar skövling av fjällskog

Foto: Roya ann miller, unsplash, Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ekot avslöjar i dag att 6 000 hektar fjällskog med höga skyddsvärden har skövlats. Landsbygdsministern tycks inte ha några ambitioner att göra något åt det.

Redaktionen

create 2024-05-21 update 2024-05-21

Det råder brist på skog med höga naturvärden i stora delar av Sverige efter snart 200 år av ett skogsbruk med inriktning på industriråvaror. Högst chans att hitta skog med höga naturvärden finns i de fjällnära skogarna. Där finns extra känslig natur som binder mängder med koldioxid, är rik på biologisk mångfald och viktig för både renskötseln och turistnäringen. Därför är det extra viktigt att de fjällnära skogarna bevaras.

Ekots avslöjande i dag om att över 6 000 hektar fjällnära skog har avverkats har upprört många. En statlig utredning föreslog 2020 att mer än 500 000 hektar av den fjällnära skogen skulle skyddas. Men förslaget blev aldrig verklighet. I stället visar det sig nu att enorma arealer har skövlats de senaste åren.

– Jag tycker det är förfärligt. Jag tycker det är fruktansvärt kortsiktigt det hela. Ett tusenårigt ekosystem hugger man sönder, säger Ulf von Sydow på Naturskyddsföreningen till Ekot.

Men så tycker inte Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Han slår i stället ett slag för skogsägarnas rätt att ”bruka” skogen.

– Så länge man följer det regelverk vi har så kan ju inte jag säga att man inte får bruka sin skog. Det är ju inte sällan människor och företag som äger de här skogarna, som har investerat i skogarna. Och vi har myndigheter som har ett uppdrag och som har ett regelverk som de följer när de beviljar eller inte beviljar avverkning, säger Peter Kullgren till Ekot.

Men att hugga ner de fjällnära skogarna kan få stora negativa konsekvenser.

– Bevarandet av dessa långsamt växande skogar är också oerhört viktiga i kampen mot global uppvärmning, eftersom de lagrar stora mängder kol både i levande och död biomassa och i jordskiktet. Åtgärder i denna typ av skog släpper ut kol som har tagit flera hundra år eller mer att binda. Att detta skulle kompenseras genom kolbindning i ung växande skog i samma område, som svenska skogsföretag antyder, är okunnigt och ineffektivt, skriver skogsexperten Jon Andersson i en rapport om fjällnära skogar som citeras av Sveriges Natur.

 

Foto: Roya ann miller, unsplash, Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela