Näringslivet rasar mot vindkraftsnej

Fler och fler vindkraftsprojekt stoppas upp av kommunernas veto, samtidigt har de havsbaserade projekten fastnat i regeringens beredningsprocess. Nu rasar näringslivet.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-18 update 2023-01-18

Utbyggnaden av vindkraft går raskt i Sverige, men om man tittar på antalet nya tillstånd är det inte lika munternt. Nästan åtta av tio vindprojekt på land stoppades av kommunerna under 2021, vilket är en kraftig ökning av veton. Även en del havsbaserade projekt ligger inom kommunernas gräns och flera av dessa har också fått nej. De som ligger utanför kommunernas gräns har istället fastnad i regeringskansliets beredningsprocess, vilket Klimatgranskaren tidigare rapporterat om.

Sedan tidigare är det känt att de stora industriaktörerna i norra Sverige drivit på för fler vindkraftsprojekt. Billig och förnybar el är en nyckel för exempelvis den gröna järnsvamp som LKAB vill producera. Nu ger sig även batteriföretaget Northvolt in i debatten. Bolaget bygger för närvarande en stor batterifabrik utanför Skellefteå och drar där nytta av billig el från vindkraft och vattenkraft. Men Northvolts nästa batterifabrik planeras i Västsverige, där situationen är en annan. För att fabriken ska ha tillgång till billig och ren el kan havsbaserade vindparker utanför västkusten vara en nyckel, men även landbaserad vindkraft. I en intervju med Ekot riktar Northvolts vd Peter Carlsson skarp kritik mot politiker som säger nej till vind:

– Om vi säger nej till alla vindkraftsparker, men vill ha fabriken. Det funkar inte riktigt. Vi behöver båda. Förutsättningarna för den här jätteinvesteringen och alla jobb och den välfärd som därmed skapas, är att vi faktiskt behöver de här vindkraftsparkerna, säger han.

Dela