Norge borrar efter mer olja

Norges statliga energibolag planerar för nya oljefält i Nordsjön. Samtidigt hävdar man att det inte går emot ambitionen att nå Parisavtalet.

Lovisa Berglund

create 2023-02-23 update 2023-02-23

Norska statliga energibolaget Equinor planerar för nya oljefält i Nordsjön. Några mil norr om brittiska Shetlandsöarna finns det ännu oexploaterade området Rosebank. Planerna är att kunna producera olja där från år 2026.

Equinor själva menar att man är helt inställda på att nå Parisavtalets mål om netto noll-utsläpp till 2050. Det står i den över 400 sidor långa miljöanalys man publicerat på sin hemsida. Värt att notera är dock att man enbart inkluderar byggande och drift av oljeplattformarna i denna, och helt bortser från påverkan från själva oljan som pumpas upp. Något som kan tyckas vara en lite snäv analys.

Dela