Nu är det fritt fram för mardrömsväxten att sprida sig

Bild: Tillväxt av parkslide i Kalmar, i maj 2022. Foto Johannes Scherman, licens (CC BY-SA 4.0). 

Regeringen tömde kassan för bekämpning av invasiva arter. Lyssna noga så kan du höra champagnekorkarna poppa från mardrömsväxten parkslides rotsystem.

Sven Elander

create 2023-02-07 update 2023-02-07

Husgrunder, vattenledningar, asfalt. Den bambulika växten parkslides rötter kan ta spränga nästan vad som helst. Växten importerades från början till Europa från Östasien som ett trevligt inslag i trädgården, men visade sig snabbt ha förmågan att ta över helt och sprida sig okontrollerat i den svenska naturen. Och det värsta är att den är nästintill omöjlig att få bort.

Regeringens beslut att helt skära bort stödet till bekämpningen av invasiva arter, arter som av människan flyttats till en ny miljö där de kan spridas snabbt, har fått hård kritik. Inte bara parkslide utan även andra arter som jättebalsamin, gul skunkkalla och tromsöloka kan nu sprida sig ostört.

Nu larmar miljöorganisationen WWF om att nedskärningen kan få enorma konsekvenser.

–Det här kan bli ett dråpslag mot naturen. När budgeten är noll kan de invasiva arterna sprida sig fritt på statlig mark och även i skyddade områden som nationalparker. Vi människor är beroende av friska och fungerande ekosystem. De riskerar att försvagas när invasiva arter får breda ut sig, säger Anna Sandström, miljöjurist på WWF Sverige.

Och från norr till söder förbereder sig länsstyrelserna nu för det värsta:

– Många insatser som gjorts riskerar att gå om intet, eftersom de invasiva växterna kan ta över områden som tidigare skötts, till exempel orkdidéängar. Det kan kosta samhället och markägare stora pengar när länsstyrelsen inte kan göra mycket annat än att stå och titta på, säger Nils Carlsson, enhetschef på art- och naturenheten på Länsstyrelsen i Skåne.

–Utan pengar för åtgärder så kan vi inte göra insatser på statlig mark utanför naturskyddade områden. Vi har heller inte möjlighet att stötta länets kommuner ekonomiskt för att underlätta deras arbete mot invasiva främmande arter. De kommer att sprida sig snabbt även här i länet och bli ännu kostsammare och svårare att bekämpa i framtiden, säger Lena Bondestad, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Bild: Johannes Scherman, licens (CC BY-SA 4.0).

Dela