Ännu en besparing som kan stå oss dyrt

Blomsterlupin - en av de vanligaste invasiva arterna

Ett av flera områden som fått stryka med i regeringens drastiskt minskade miljöbudget är Länsstyrelsernas arbete mot invasiva arter. Det är en prioritering som kanske kan ses som en besparing nu, men som kommer bli dyr i längden, i takt med att fler invasiva arter tar över allt mer.

Lovisa Berglund

create 2023-01-30 update 2023-01-30

Invasiva arter är arter som på grund av människan flyttats till en ny miljö och där börjar spridas snabbt. De är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden både globalt och i Sverige, och orsakar allvarlig skada för miljö, infrastruktur och människors hälsa. Antalet ökar varje år och är dyrt både för enskilda personer och för samhället i stort.

Enligt Naturvårdsverket behövs insatser på alla nivåer för att kunna bekämpa invasiva arter. De har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ansvar för att att samordna detta arbete, men det är Länsstyrelserna som har huvudansvaret för det praktiska arbetet vilket är helt centralt i bekämpningen.

Nu har regeringen helt tagit bort pengarna för Länsstyrelsernas arbete med att bekämpa de invasiva arterna, rapporterar P4 Kristianstad. Till P4 säger Nils Carlsson, chef på art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne, att det blir totalstopp i alla projekt. Flera av dessa har pågått i flera år och riskerar nu att vara helt bortkastade. Nils Carlsson varnar också för kostnaderna som till exempel markägare kan råka ut för, när invasiva arter upptäcks försent eller tillåts breda ut sig.

Dela