Ny järnvägsrapport: underhållet ”helt otillräckligt”

SJ-projektet Omtag Svensk Järnväg presenterade idag sin första rapport om åtgärder för att få ordning på den svenska järnvägen. Det är ingen rolig läsning för den som hoppas på färre signalfel framöver.

Redaktionen

create 2023-11-15 update 2023-11-15

Regeringen avsätter 4,6 miljarder kronor per år till underhåll av järnvägen i den nationella planen för infrastruktur 2022-2033. I den nya rapporten Järnvägslyftet slås det fast att det är mindre än hälften av vad som skulle behövas – bara för att upprätthålla den standard järnvägen hade 2021.

Rapportförfattarna Fredrik Bergström och Tore Englén menar att behovet av underhåll är ”omfattande i alla delar av järnvägsanläggningen”. Regeringens föreslagna nivå på underhåll döms därför ut som ”helt otillräcklig”. De otillräckliga anslagen ska ses mot bakgrund av att det redan idag finns underhåll för 62 miljarder kronor som behöver göras, den så kallade underhållsskulden.

I juli siade infrastrukturminister Andreas Carlsson i positiva ordalag om tillståndet på våra järnvägar.

– Om fem år har vi sett en ny inriktning och börjat beta av underhållsskulden för att få en bättre och mer tillgänglig infrastruktur i hela landet, sade han då till DN.

Enligt slutsatserna i Järnvägslyftet är det mer troligt att underhållsskulden inte betats av med en enda krona utan vuxit med ytterligare cirka 45 miljarder. Med Trafikverkets egna prognoser väntas det bli en ”enorm utmaning” att möta ett ökat resande och fler godstransporter samtidigt som man upprätthåller en rimlig kvalitet i leveransen av dessa tjänster.

Foto: Albert Bridge, Wikimedia Commons.

Dela