Nya förslag för att nå miljömålen, kommer de bli verklighet?

Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål, och idag lämnades den senaste utvärdering över från Naturvårdsverket till regeringen. Den innehåller både uppföljning av hur det går med miljömålen, men också konkreta förslag som skulle kunna vända den negativa utvecklingen. Vad i utvärderingen som regeringen gör verklighet av återstår att se.

Lovisa Berglund

create 2023-01-17 update 2023-01-17

Daniel Westlén, statssekreterare för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, var på plats på Naturvårdsverkets seminarium för att ta emot utvärderingen å regeringens vägnar. På frågan om vad som behövs för att stärka miljöpolitiken lyfte han särskilt fram kunskap för att kunna sätta in rätt åtgärder:

Utan den kunskapen [från utvärderingen] går det inte att göra vettiga åtgärder eftersom de, för att kunna vara effektiva, måste vara baserade på vad vi faktiskt vet.

Att regeringen skär ner på just miljöövervakningen i sin senaste budget är något som Naturvårdsverket varit väldigt kritiska mot, eftersom det gör det svårare att sätta in effektiva åtgärder. Detta är något som Klimatgranskaren skrivit om tidigare

Den kanske viktigaste slutsatsen från utvärderingen är att miljöpolitik gör skillnad, vilket man sett på de miljömål som faktiskt går åt rätt håll. Utvärderingen har därför varit inriktad på att presentera konkreta åtgärder som skulle kunna vänta utvecklingen för flera miljömål. Daniel Westlén betonar att regeringen kommer att driva en ambitiös klimat- och miljöpolitik och lovar att lägga mycket möda på miljömålen framåt. Klimatgranskaren kommer självklart att följa upp hur det går med förslagen som Naturvårdsverket har presenterat.

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2023 går att läsa här.

Dela