Mindre fakta i miljöpolitiken

Regeringen utlovar en effektiv politik för att möta den ekologiska kris som världen befinner sig i, men redan nästa år blir det svårare att bedriva ett miljöarbetet baserat på fakta. Risken för en än mer ineffektiv symbolpolitik är uppenbar.

Lovisa Berglund

create 2022-12-09 update 2023-01-01

I budgeten som presenterades förra veckan framkom att regeringen minskar anslagen till miljöövervakning med 25 % till nästa år. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger säger till DN att “Miljöövervakning är miljöarbetets ryggrad. Det är en förutsättning för att kunna göra åtgärder på vetenskaplig grund, för uppföljningen av Sveriges miljömål och hela vår rapportering till EU.”

Utan ryggrad är det svårt att hålla uppe resten av miljöarbetet och med de minskade anslagen försämras förutsättningarna för att till exempel analysera vilka åtgärder som har störst effekt eller följa upp effekten av de åtgärder man sätter in. Regeringen tvingar Naturvårdsverket att famla än mer i blindo. Men såklart, om man inte kan lösa ett problem kan man alltid prova att blunda för det istället. 

Dela