Magplasket: Regeringens handlingsplan når inte målen

Regeringen har gång på gång hänvisat till sin klimathandlingsplan när de fått frågor om hur de ska nå klimatmålen. Nu är den här. Och regeringens huvudbry fortsätter – handlingsplanen når inte målen.

Lorentz Tovatt

create 2023-12-21 update 2023-12-21

Nu är det svart på vitt. Regeringens nya klimathandlingsplan når inte fram till Sveriges klimatmål – trots löften om just det.

Det var få nyheter på den uppmärksammade pressträffen med regeringens och SD:s företrädare, om den nya klimathandlingsplanen. Detta trots att regeringen gång på gång lovat kraftfull politik i just denna handlingsplan.

Det som presenterades var ett fåtal utredningar och ”analyser” om möjliga styrmedel framöver. Därmed gavs inga besked om ny skarp politik.

På totalen står det nu klart att den samlade politiken inte håller. När ministrarna fick frågor om planen nådde målen till 2030 kunde de inte ge ett svar. Klimatinister Romina Pourmokhtari hänvisade istället till de beräkningar som görs i regeringens budget. Och enligt dessa beräkningar missar regeringen klimatmålen både 2030 och 2040.

På pressträffen kom ministrarna gång på gång tillbaka till att jobba ”internationell”. De kommer ha ökat fokus på så kallade kompletterande åtgärder, det vill säga att köpa sig fria genom utsläppsminskningar i andra länder.

Det enda som det verkar finnas mer av än fossila utsläpp i handlingsplanen är luft.

Bild: regeringen.se

Dela