Nya jättesveket: Sverige och Ungern stoppar räddningslag för naturen

Foto: European Union 2012 EP/Pietro Naj-Oleari, Wikimedia Commons

Sverige och Ungern har medverkat till att stoppa en ny lag om att återställa skadad natur i EU, en lag som beskrivs som helt avgörande av miljöorganisationer.

Sven Elander

create 2024-03-24 update 2024-03-24

För en månad sedan röstade EU-parlamentet igenom en lag om att återställa minst 20 procent av EU:s land- och havsområden senast 2030 och alla ekosystem som behöver restaureras senast 2050. Det finns också krav på att dränerade torvmarker återställs och att jordbruket arbetar mot att förbättra biodiversiteten i jordbrukslandskapet. Den nya lagen om ”naturrestaurering” har av miljöorganisationer beskrivits som helt nödvändig för att vända den negativa trenden för biologisk mångfald

Men nu har lagen stoppats. Sverige ingår i en grupp om sex EU-länder som satt sig på tvären för förslaget. I sista stund anslöt Ungern till gruppen, och nu har den tagits bort från agendan inför ministermötet med EU:s miljöministrar den 25 mars.

Agerandet får hård kritik från miljörörelser som kallar det ”ett svek”. Så här skriver WWF, BirdLife Europe, ClientEarth och EEB i ett gemensamt uttalande:

”Vi fördömer alla medlemsstater som inte stöder lagen – i bästa fall tyder det på en djup misslyckande att förstå situationen vi befinner oss i och vad det innebär för medborgarnas rättigheter. Att tillåta Viktor Orbán att sabotera naturrestaureringslagen går emot vetenskapen, medborgarnas oro, Europaparlamentets stöd och företagen. Det är fullständigt obegripligt och skrämmande att se naturrestaureringslagen offras på populismens altare, utan någon rationell förklaring. Det undergräver den demokratiska beslutsprocessen”. 

WWF menar att det är mycket viktigt att denna lag kommer på plats i Europa eftersom det är en av de världsdelar som har högsta andelen mark (upp till 80 procent) som används för bebyggelse, infrastruktur och produktionssystem. Trycket på naturen och klimatförändringarna ökar riskerna för samhället om inga åtgärder görs.

– Det är en mycket viktig lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för vår natur och den värdefulla biologisk mångfald som vi alla är beroende av. Det är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald sedan art- och habitatdirektivet lades fram för tre decennier sedan, säger Maria Schultz, biträdande generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande.

 

Foto: European Union 2012 EP/Pietro Naj-Oleari, Wikimedia Commons

Dela