Nytt kyrkligt upprop för klimatet

Antje Jackelén är en av de som undertecknar det nya uppropet

Före detta ärkebiskopar och engagerade i olika samfund gör gemensam sak i ett nytt upprop mot regeringens sänkta klimatambitioner. Istället kräver de skärpta mål och skärpt politik.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-22 update 2023-02-22

Det började med 30 personer som enats om fyra gemensamma krav på en mer ambitiös klimat- och miljöpolitik. Initiativet kommer från personer engagerade inom olika kristna samfund. Det är en namnkunnig samling som skriver under. Exempelvis ställer sig alla de före detta ärkebiskoparna Antje Jackelén, KG Hammar och Anders Wejryd bakom. Men vi hittar även personer från den breda miljörörelsen, exempelvis Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och Anders Wijkman, hedersordförande på Romklubben.

Det är bland annat regeringens sänkta ambitioner som är skäl till att initiativet startade.

– Då kände vi att det är dags att göra något. Det får inte bli så att tillfälliga politiska prioriteringar avgör vår framtid, säger Bo Forsberg, en av initiativtagarna till Sändaren.

Klimatuppropets fyra krav är:

1. Fortsätt den pågående inblandningen (reduktionsplikten) av förnybara drivmedel i bensin och diesel; det är en nödvändig övergångsåtgärd innan Sverige hunnit utveckla en storskalig elbilism. Upphäv beslutet att sänka reduktionsplikten från 1 januari 2024!

2. Inled dialog med Sveriges skogsägare om en successiv omläggning av skogsbruket till mer av hyggesfria metoder, dels i syfte att stärka skogens biologiska mångfald, dels för att kunna möta EU:s aktuella krav på ökad kolinlagring i skog, mark och träprodukter. Följ Finlands exempel!

3. Satsa på att stärka den biologiska mångfalden, viktig även för klimatfrågan. Ompröva beslutet att kraftigt minska anslaget för köp och skötsel av naturvårdsmark!

4. Främja genom olika styrmedel och information en mera effektiv, varsam och hållbar konsumtion av till exempel el, värme, resor och livsmedel. Ge generösa resurser till utbildning, folkbildning och civilsamhällets viktiga roll för Sveriges klimatomställning!

Dela