Nytt moderatförslag: ta bort klimatmålet

Flera av regeringens beslut har fått kritik för att de bromsar omställningen och ökar utsläppen. Nu levereras ett nytt förslag på lösning: att ta bort klimatmålet för transporter.

Sven Elander

create 2023-03-26 update 2023-03-26

Regeringen konstaterade i sin egen budget att den politik man lägger fram kommer öka utsläppen. Därmed blir det svårare att nå klimatmålen till 2030.

– Gör vi det inte så gör vi det inte, sa finansminister Elisabeth Svantesson (M) i höstas.

Regeringen har också lagt fram andra förslag som bromsar omställningen, inte minst när det gäller bilar. I höstas tog regeringen bort bonusen för elbilar med bara en dags varsel. Därmed försvann bonusen på 70 000 kronor vid köp av en elbil, och som ett brev på posten svalnade marknaden.

Tidöpartierna har också kommit överens om att minska reduktionsplikten till EU:s miniminivå, vilket enligt Naturvårdsverket gör att Sverige lär missa 2030-målet.

Nu lägger moderaten Christoffer Fjellner fram ett nytt förslag till lösning: att helt enkelt överge klimatmålet om 70 procents minskade utsläpp för transporter till 2030. Fjellner menar i stället att målet bör anpassas till EU:s klimatpaket fit for 55.

Det löser möjligen regeringens problem med att inte nå klimatmålet. Men är det en bra lösning för klimatet?

Dela