Ofattbara missen: räknat fel i 30 år

Foto: SJ

I trettio år har Trafikverket gjort felaktiga prognoser om trafikens utveckling, visar en ny intern promemoria. Räknefelet har hämmat satsningar på järnväg och bidragit till problemen vi ser med tågtrafiken idag.

Ossian Matthiessen

create 2024-05-04 update 2024-05-04

Betydande fel i beräkningar och prognoser. Under trettio års tid. Det är vad som framkommer av en intern promemoria på Trafikverket, vilket Sydsvenskan var först med att rapportera.

Trafikverket har systematiskt räknat fel på hur framtidens trafik skulle utvecklas inom väg, tåg och flyg, vilket har lett till att offentliga medel har satsats på fel sätt i förhållande till behovet. Antalet personer som reser med bil och flyg har kraftigt överdrivits, vilket lett till att dessa trafikslag har fått mer anslag än vad de borde ha haft. Samtidigt har det satsats för lite på tåget.

Den interna promemorian är tydlig med att dagens kapacitetsproblem på järnvägen beror på en systematisk underskattning av antalet resande. 1997 spåddes en ökning av tågtrafiken fram till 2010 med 26 procent. Hur det faktiskt blev? Tågresandet ökade med 58 procent –  mer än det dubbla. 

Parallellt med underskattningen av tåget har Trafikverket överdrivit den framtida utvecklingen av trafik på väg och med flyg. Under samma period trodde man att flygresandet skulle öka med mellan 24 och 36 procent, men verkligheten blev en minskning. Vägtrafiken trodde Trafikverket skulle öka med 30 procent, men den stannade på en tredjedel av det, runt 10 procent.

Tvärtemot de felaktiga prognoserna vill svenskar då som nu åka mer tåg. Många minns säkert den stora krisen för SJ i början av 2010-talet. Då föll punktligheten för SJ:s fjärrtåg under 75 procent, vilket berodde på överbelastning på stora delar av järnvägsnätet. Ett järnvägsnät som med rätt prognoser borde byggts ut tidigare.

För prognosen fram till 2020 lyckades Trafikverket underskatta Sveriges befolkningsutveckling med en miljon människor, vilket man kan tycka borde vara relativt att undvika. I samma prognos tog man fel på utvecklingen av tågresandet – med 76 procent.

Man skulle tro att Trafikverket lärt sig av sina misstag, och nu vet att framtiden måste vara hållbar, vilket per definition innebär betydligt mer tåg och betydligt mindre bil och flyg. Svaret är tyvärr ett rungande njaa. Den senaste prognosen säger att tågresandet ska öka med 30 procent mellan 2010 och 2030, samtidigt som flyget ska öka med 15 procent och biltrafiken med 34 procent. Detta i en tid när flyget inte har några som helst förutsättningar till betydande utsläppsminskningar till 2030 och elektrifieringen av elbilsflottan inte alls går så snabbt som den borde.

Foto: SJ (creative commons)

Dela