Östersjön förlorare när miljöbudgeten minskar

Samtidigt som Östersjön mår allt sämre så blir det nu svårare att följa förändringen. Regeringens minskade anslag till miljöövervakning drabbar bland andra SMHI som under lång tid följt miljön i Östersjön, nu varnar man för konsekvenserna.

Lovisa Berglund

create 2023-06-08 update 2023-06-08

Östersjön mår allt sämre, konstaterar SMHI i sin senaste årsrapport. Både andelen områden med total frånvaro av syre och andelen områden med syrebrist har ökat.

Orsakerna är många, men de två stora bidragande faktorena är övergödning och klimatförändringar. Utsläpp från jordbruk gör att det blir onaturligt mycket näringsämnen i vattnet, vilket leder till både algblomning och syrebrist. Klimatförändringarna höjer temperaturen i vattnet, och varmt vatten binder mindre syre än kallt. Konsekvenserna blir att stora delar av Östersjön idag räknas som helt död. Problemen har tredubblats under 2000-talet och har alltså fortsatt att förvärras i år.

På grund av regeringens nedskärningar i miljöbudgeten blir det nu alltså svårare att följa utvecklingen för Östersjön, och de mätserier som byggts upp under många år riskerar att få stora luckor. Det kommer också att ta längre tid att upptäcka förändringar i havsmiljön, såväl positiva som negativa. De framtida insatser som görs för att rädda Östersjön kommer alltså att göras med än mindre kunskap än tidigare.

Dela