Personuppgiftspolicy för Klimatgranskarens nyhetsbrev

Lorentz Tovatt

create 2023-01-31 update 2024-02-01

Klimatgranskaren behandlar personuppgifter att skicka ut vårt nyhetsbrev i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Föreningen Klimatgranskaren (802545-2403) är personuppgiftsansvarig.

Ändamålet för personuppgiftshanteringen är att mejla nyhetsbrevet till de som prenumererar på det.

Den lagliga grunden är samtycke som inhämtas vid registreringen av prenumeration på nyhetsbrevet.

Kategorierna av personuppgifterna som samlas in är mejladresserna, vilka som öppnar mejlen och klickar på länkar i mejlen. Vi gör detta för att säkerställa att e-posten kommer fram.

Lagringstiden är att vi sparar personuppgifterna ovan så länge som personen prenumererar på nyhetsbrevet. Vi raderar alla uppgifter två år efter avslutad prenumeration av statistiska skäl kopplade till säkerställande att e-posten kommer fram.

Vi delar bara personuppgifterna med myndigheter som enligt lag har rätt att kräva det samt tjänsteleverantören MailChimp som sköter vårt e-postregister.

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Du har också rätt att få dina personuppgifter ändrade, raderade eller att få ett registerutdrag om du mejlar till kontakt@klimatgranskaren.se.

Du har rätt att komma med klagomål till Integritetsmyndigheten om du som registrerad användare anser att vi bryter mot förordningen. Du hittar deras kontaktuppgifter på: https://www.imy.se/

Klimatgranskaren har rätt att ändra personuppgiftshanteringen när som helst men måste meddela större förändringar i god tid innan till de som är registrerade användare.

 

Dela