Regeringen kapar stöd till konsumentföreningar

Foto: Frankie Fouganthin

Noll kronor. Så mycket planerar regeringen ge till de föreningar som jobbar med konsumenters rättigheter och som bland annat har uppgiften att påpeka greenwashing.

Lorentz Tovatt

create 2023-09-26 update 2023-09-26

En nyhet från regeringens budget som flugit lite under radarn är att regeringen går fram med en total kapning av stödet till den delen av civilsamhället som agerar för konsumenternas rätt. Nästa år halveras stödet för att året därpå försvinna helt.

Aktörerna i fråga är sådana som jobbar med olika typer av konsumentfrågor. Det kan röra sig om organisationer som vill avslöja när företag greenwashar sina produkter och lurar på konsumenter något som inte alls är hållbart. Aktörerna jobbar också för sådant som att de prylar vi köper ska kunna hålla längre och att vår garanti verkligen ska gälla. Detta stärkta konsumentperspektiv är viktigt om ekonomin ska bli mer cirkulär och vi ska lämna slit- och släng bakom oss.

Nu rasar civilsamhället mot regeringens budgetnedskärningar. I en debattartikel skriver de bland annat:

I en statsbudget är det här små summor. Men vi i civilsamhället är drivna i att göra stora insatser även med små medel. Bland annat har vi ökat trycket på bankerna för att de ska lösa de stora problemen med nätbedrägerier. Och arbetat för handfast starkare konsumentskydd mot fulsälj. Och vi skulle kunna göra mycket mer, om regeringen insåg potentialen. Omställningen mot hållbarhet och cirkulära flöden kräver att samhället tar hänsyn till olika gruppers behov. Här menar vi att den ideella sektorns kraft inte utnyttjats tillräckligt.

 

Dela