Regeringen stoppar pengar till cykel och kollektivtrafik i budgeten

Den populära nya spårvägslinjen i Lund är ett exempel på satsning som blivit av tack vare stadsmiljöavtalen. Nu stoppas framtida projekt

Sveriges kommuner kommer få det svårare att bygga infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik framöver. Det står klart i och med den budget som regeringen presenterar under onsdagen, där pengar till detta kapas. Inga nya projekt ska få stöd.

Lorentz Tovatt

create 2023-09-20 update 2023-09-20

På onsdagsmorgonen presenterar regeringen sin budget för 2024. En av de stöden som tidigare regeringar införde och som kommit väl till användning för kommunernas miljöarbete är de så kallade stadsmiljöavtalen. Det är statlig medfinansiering till investeringar i bättre stadsmiljöer i form av satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Satsningen har lett till hundratals nya cykelbanor, många nya busslinjer och spårvägslinjer.

Nu meddelar regeringen att satsningen ska stoppas. Redan i förra budgeten skar regeringen drastiskt ner på stadsmiljöavtalen. Nu händer det igen. Från att ha gått från nästan en och en halv miljard med förra regeringen gick det till 775 miljoner och i kommande års budget landar det på under 500 miljoner. Satsningen beräknas därefter minska ännu mer år 2025 för att på sikt fasas ut helt. På drygt ett år har regeringen alltså skurit hela en miljard kronor på kommunernas arbete för bättre stadsmiljö.

En hel del av de satsningar som kommunerna genomför för exempelvis nya spårvägslinjer har höga investeringskostnader. Dessutom har regeringens medfinansiering varit populärt och därmed har kommunerna ”tävlat” om pengarna. Välbehövliga satsningar på mer gång, cykel och kollektivtrafik kommer nu inte bli av.

Dela