Regeringens Livsmedelsråd: VD:ar för socker och animalier

Photo by Christopher Williams on Unsplash

Regeringen ska utforma en livsmedelsstrategi och har tillsatt ett Livsmedelspolitiskt råd – bestående av VD:ar för storproducenter av sötsaker och animaliska produkter. Vilka som föreslog rådet? Livsmedelsföretagen.

Jorunn Fagerström

create 2024-03-18 update 2024-03-18

”Ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val”. Det menar regeringen att deras livsmedelsstrategi 2.0 ska ge. Arbetet med strategin inleddes 2023.

13 mars höll landsbygdsminister Peter Kullgren första mötet med det nyligen tillsatta Livsmedelspolitiska rådet. Ministern öppnade mötet med att hylla rådet som ”en viktig åtgärd i arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0”.

Vilka sitter då i det råd som ska ta fram hållbar livsmedelsproduktion i Sverige? Sakkunniga på Livsmedelsverket? Agronomer med fokus på hållbar produktion? Talespersoner för livsmedelsmärkningar som KRAV eller Nyckelhålet?

Inte riktigt. På listan över medlemmar finns bland annat VD:arna för Coca Cola, Spendrups, Cloetta, HK Scan, Arla, Pågen och Kronfågel.

Det kan verka som ett märkligt val av medlemmar. Svaret kan kanske hittas i själva ursprunget till Livsmedelspolitiska rådet. Det var nämligen livsmedelsföretagen själva som kom med idén.

Flera av företagen har varit hårt kritiserade för just motsatsen till hållbar produktion. 2023 uppvisade Kronfågels slakterier brister på 85 procent av djurskyddskontrollerna. Huvudklämningar, uppfläkt hud och frätskador under fötterna observerades. Pågen lobbar aktivt för fossil energi och import av rysk gas.

Det är även slående att de representerade företagen framför allt producerar en viss typ av livsmedel: De som har stark koppling till övervikt, diabetes och folkhälsosjukdomar. Denna typ av sjukdomar blir allt vanligare och mer än hälften av alla vuxna svenskar har övervikt eller fetma.

Storföretag för socker och animalier gör sig till svenska regeringens rådgivare. Målet är hållbar produktion. Frågan är: Hållbar för vem?

Bild: Regeringen.se
Dela