Regeringens politik: en våt filt över elektrifieringen

Foto: Kathy, unsplash 

Nu ser vi tydliga effekter av regeringens politik: elbilarnas andel av de nyregistrerade bilarna minskar. Och sett över tid är trenden ännu mer oroande.

Sven Elander

create 2024-05-20 update 2024-05-20

Vad händer om man tar bort bonusen för att köpa elbil och i stället lägger över 13 miljarder på att sänka priset på bensin och diesel?

Jo, det finns naturligtvis en risk att elektrifieringen stannar av. Och detta är just vad som tycks ske nu. Elbilarnas andel av nyregistrerade bilar minskade med knappt två procent under april i år, och sett till helåret uppgår andelen nyregistrerade elbilar till 31 procent vilket är lägre än prognosen för 2024 som ligger på 35 procent. Detta visar nya siffror från Mobility Sweden.

Och tidigare i år varnade Trafikverket för att den avstannade elektrifieringen kommer göra det svårt, i praktiken omöjligt, att uppnå klimatmålen till 2030.

– Om vi inte elektrifierar och blandar i förnybara drivmedel har vi ingen chans att nå våra klimatmål. Det är helt orealistiskt att mängden trafik skulle minska för att kompensera för de andra två sektorerna, sa Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar då.

Att försäljningen av elbilar nu stannar av är knappast oväntat. Redan i November 2022, omedelbart efter att den nya regeringen tillträdde, tog man med omedelbar verkan bort stödet till den som köper elbil. I stället har miljardbelopp lagts på att göra bensin och diesel billigare.

Effekten av den förda politiken är inte oväntad: Sverige tappar fart i elektrifieringen.

 

Foto: Kathy, unsplash

Dela