Regeringens politik får effekt – elbilsförsäljningen stannar av

Foto: Finska regeringen

För ungefär ett år sedan stoppade regeringen elbilsbonusen över en natt. Nu står elbilsförsäljningen och stampar. Branschen varnar för en nedåtgående trend om inte åtgärder sätts in.

Lorentz Tovatt

create 2023-11-03 update 2023-11-03

Nu är det nästan exakt ett år sedan regeringen över en natt tog bort den bonus som elbilsköpare fick och som den förra regeringen införde. Gång på gång har branschen sedan dess varnat för att elbilsmarknaden kommer bromsa in, som en följd av beslutet. Än så länge har den hållits uppe, mycket tack vare att många rusade till elbilshandlaren dagen innan bonusen upphörde.

Men nu börjar konsekvenserna synas tydligare. I den månadsstatistik som branschorganisationen Mobility Sweden tar fram syns att elbilsförsäljningen för oktober inte ökat alls jämfört med för ett år sedan. Istället står den och stampar på samma andel, något som är ett trendbrott efter många år av stadigt ökande andel. Och värre kan det bli.

– I orderstatistiken är elbilar den produktkategori som faller mest just nu vilket kommer att synas i registreringsstatistiken inom kort. Detta är oroande för Sveriges förmåga att nå både nationella och EU:s klimatmål. Det är viktigt att regeringen i sin klimathandlingsplan har höga mål för klimatet och i kommande budgetar inkluderar styrmedel som leder mot målen, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Att ta bort elbilsbonusen var ett oväntat drag av regeringen, inte minst eftersom den brukar prata om elektrifiering som den viktigaste åtgärden för att nå klimatmålen. I kombination med slopad reduktionsplikt kan detta nu istället leda till att klimatmålen inte nås.

Dela