Regeringens svek mot Örebro: nu hotas superbussarna

Örebros nya snabbusslinje skulle få folk att välja bort bilen och skapa ett mer människovänligt centrum. Nu riskerar halva projektet att ställas in, efter att regeringen helt slopat stödet.

Sven Elander

create 2023-10-09 update 2023-10-31

Regeringens beslut att helt ta bort stödet för att stötta utbyggnaden av buss, cykel och gångbanor i städer runt om i landet har fått hård kritik. Nu kommer rapporter om att Örebros nya snabb-busslinje är hotad efter det drastiska beskedet.

Örebro kommun hade räknat med stöd, men nu står man plötsligt utan pengar.

– Nu vet vi inte hur vi ska få ihop finansieringen för kommande etapp. Vi hade planerat för att stadsmiljöavtal skulle finansiera hälften av byggkostnader, säger Ingela Berndt, trafikplanerare i Örebro till Ekot.

Behovet av utbyggd kollektivtrafik är stort i Örebro, liksom i många andra städer i landet. Varje dag beräknas 20 000 bilar köra på Rudbecksgatan som går rakt igenom centrala Örebro. Enligt beräkningar kommer antalet att öka med 5 000 under de kommande 20 åren. Hälften av bilarna kör en sträcka som är kortare än fem kilometer, enligt Nerikes Allehanda.

För att ge utrymme för de nya snabba bussarna har man redan genomfört omfattande ombyggnationer i staden. Gatan har grävts upp längs halva sträckningen för att skapa två helt egna bussfiler. Men den andra halvan står nu utan finansiering.

Frågan är hur den ansträngda trafiksituationen nu ska lösas. Liberalerna i Örebro säger nej till snabb-bussarna och vill i stället lösa problemet genom att bygga nya gigantiska motorvägar och en enorm tunnel under Hjälmaren (!). Hur nya motorleder runtomkring stan skulle lösa problemet med de bilar som kör in i stan är högst oklart, men kanske är tanken att skapa så mycket avgaser och buller att folk helt enkelt ska vilja flytta därifrån.

Dela