S och C vill också skära i biståndet – rejält

De humanitära behoven i världen ökar lavinartat i klimatkrisens spår. Trots detta går nu både S och C fram med nedskärningar i mångmiljardklassen på biståndet jämfört med om enprocentsmålet hade legat kvar.

Sven Elander

create 2023-10-09 update 2023-10-09

Att regeringen vill skära mångmiljardbelopp från det svenska biståndet är välkänt. Men under radarn har också Socialdemokraterna och Centerpartiet följt efter på samma väg. Av partiernas skuggbudgetar som just lagts fram till riksdagen framgår att båda vill sänka biståndet – rejält.

En stor del av Sveriges internationella bistånd går till att hjälpa de fattigaste länderna med klimatomställningen, liksom att anpassa sig till en värld med fler och fler klimatkatastrofer. Bara de senaste sex åren har 43 miljoner barn tvingats lämna sina hem till följd av klimatkatastrofer, och de kommande åren väntas behoven bara öka. Idag lever 45 miljoner människor på gränsen till svält, en siffra som ökat med 67 procent sedan 2019.

Det har dock inte hindrat S och C från att föreslå besparingar i mångmiljardklassen på stödet till de fattigaste. Mattias Brunander från biståndsorganisationen Diakonia skriver i tidningen Omvärlden:

”Centerpartiet budgeterade förra året motsvarande 1 procent av BNI men överger nu principen om en procent och avsätter 0,86 procent under 2024 och 0,89 procent år 2026. Partiet lovar också en återgång till 1 procent år 2027.

Socialdemokraternas skuggbudget sticker ut mest. I förra årets budgetmotion sänktes biståndsandelen för 2023 till 0,92 procent. Det ledde till skarp kritik och inför årets Almedalsvecka lovade partiet en ”skyndsam” återgång till 1 procent. Men i årets budgetmotion sänks biståndsandelen ytterligare, till 0,85 procent år 2024 och 0,79 procent år 2026.”

Så här skrev Socialdemokraterna i sin budgetmotion förra året:

”Den aviserade nedskärning av biståndet som Sverigedemokraterna och högerregeringen har föreslagit är djupt oansvarig. Behoven och fattigdomen i världen är större än på mycket länge. Pandemins effekter har gjort att många framsteg gällande fattigdomsbekämpning har kastats årtionden tillbaka. Rysslands krig mot Ukraina och dess följdeffekter har därefter skapat ännu större behov. Sammantaget så ökar antalet människor som lever i fattigdom och hungersnöd.”

Sen föreslog S i sin budgettabell en kraftig nedskärning av biståndet jämfört med den politik som bedrevs när partiet satt i regering. Och i årets budget föreslås alltså ytterligare neddragningar.

Hur man får ihop den kalkylen är en gåta.

fact_check Fakta

Regeringen och partiernas biståndsnivåer

Regeringens biståndsandel
2023: 0,88
2024: 0,84
2025: 0,81
2026: 0,77
Ändrat bistånd 2023-2026 jämfört med 1%, miljarder kronor: -47,9

S biståndsandel:
2023: 0,92
2024: 0,85
2025: 0,82
2026: 0,79
Ändrat bistånd 2023-2026 jämfört med 1%, miljarder kronor: -42,9

C biståndsandel:
2023: 1,00
2024: 0,86
2025: 0,88
2026: 0,89
Ändrat bistånd 2023-2026 jämfört med 1%, miljarder kronor: -25,5

V biståndsandel:
2023: 1,01
2024: 1,00
2025: 1,00
2026: 1,00
Ändrat bistånd 2023-2026 jämfört med 1%, miljarder kronor: 1,6

MP:s biståndsandel:
2023: 1,04
2024: 1,00
2025: 1,10
2026: 1,18
Ändrat bistånd 2023-2026 jämfört med 1%, miljarder kronor: 22,8

Källa: Diakonia.

Dela