SD röstade nej till att ställa klimatkrav på Kina

Foto: FrankieF, wikimedia commons 

SD röstade nej till EU:s vassaste verktyg för att påverka Kina, så kallade klimattullar.

Sven Elander

create 2024-05-07 update 2024-05-07

”Men Kina då?”. SD brukar i klimatdebatten inte vara sena att påpeka att Sveriges utsläpp är små jämfört med Kinas.

Men vad gör då SD för att påverka Kinas utsläpp? Inte mycket, visar det sig.

När Europaparlamentet röstade om att inför klimattullar mot länder som inte betalar för sina utsläpp, som Kina, då röstade SD nej.

Tanken med systemet är att straffa de länder som inte omfattas av EU:s utsläppshandel, och därigenom inte betalar för sina utsläpp. Länder som Kina, Indien och USA tvingas betala mellanskillnaden för lägre klimatambitioner när de exporterar produkter till EU. Systemet gäller import av järn, stål, cement, aluminium, gödselmedel, el och väte.

Ett effektivt system för att ge konkurrensfördelar till europeiska företag, samtidigt som det tvingar andra länder utanför EU att börja betala för utsläpp. Klimattullarna är det bästa sättet att få länder som Kina att ställa om för att vara konkurrenskraftiga på en europeisk marknad.

Förslaget var en del av det paket som ska se till att unionen minskar sina utsläpp med 55 procent till 2030.

Men röstade SD alltså nej till EU:s vassaste verktyg för att påverka Kinas utsläpp. Trots allt tjat om att Kinas utsläpp är så stora. I slutändan kanske kinaargumentet inte var något mer än ett bekvämt sätt att slippa göra något i Sverige?

Foto: FrankieF, wikimedia commons 

Dela