Siffrorna avslöjar: regeringen bromsar upp elektrifieringen

Miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Ernest Ojeh, unsplash/Kristian Pohl, Regeringskansliet

Regeringen lyfter ständigt fram elektrifieringen som den viktigaste vägen för att nå klimatmålen. Men nya siffror visar att elektrifieringen tappat fart. Och regeringens politik pekas ut som en del av orsaken.

Sven Elander

create 2024-04-02 update 2024-04-02

”Det kommer inte dröja länge innan nästan alla kör elbil” skrev statsminister Ulf Kristersson på instagram den 7 september förra året i samband med att regeringen lade fram ett förslag om ännu en sänkning av bensinskatten. Logiken är tydlig – det gör inget att utsläppen ökar nu eftersom alla snart kör elbil.

Problemet är bara att det är otroligt långt ifrån sanningen. Och just nu tycks utvecklingen inte ens gå åt rätt håll. 34,9 procent av alla sålda bilar under mars månad var rena elbilar. Det är en klar nedgång mot samma månad förra året då siffran låg på 41,6 procent. Statistiken kommer från Mobility Sweden.

Tittar man på siffrorna för hela det första kvartalet 2024 ligger elbilsandelen på 31 procent, vilket innebär att elektrifieringstakten har planat ut. Det kan knappast ses som ett gott betyg för en regering som lyfter fram elektrifieringen av fordonsflottan som en av de viktigaste klimatåtgärderna. En klar majoritet av de bilar som säljs kan fortfarande drivas av fossila drivmedel. Eftersom varje bil rullar i genomsnitt 17 år på vägarna så innebär detta att många fossila bilar fortfarande lär rulla fram till åtminstone 2040.

Och det är regeringens egen politik som pekas ut som en viktig orsak till att elektrifieringen inte tar fart på det sätt som skulle behövas.

– Regeringen har nyligen justerat premierna för köp av el och gaslastbilar vilket är välkommet, men sänkningarna av drivmedelsskatterna och reduktionsplikten har försämrat kalkylerna för elektrifieringen vilket är olyckligt. Mobility Sweden föreslår att regeringen tar bort skatten på el som laddas via laddbox för alla fordonsslag, vilket redan gäller för el till tåg och fartyg. Det är ett effektivt sätt att stötta omställningen mot elektrifieringen, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden, i ett pressmeddelande.

Lägg därtill beslutet om att slopa bonusen för elbilar. Politiken tycks nästan vara skräddarsydd för att bromsa upp elektrifieringen, just när den behöver ta fart.

Elektrifieringen drivs nu av företag och privatpersoner som vill ställa om och vara en del av det nya. Tänk hur fort det kunde gå om vi hade en regering som också hjälpte till?

 

Foto: Ernest Ojeh, unsplash/Kristian Pohl, Regeringskansliet

Dela