Skistars klimatskryt: ”glömmer” egna flygplatsen

Foto: Artturi Jalli, unsplash  

Företaget Skistar visar gärna upp siffror över hur mycket man lyckats sänka utsläppen. Samtidigt ökar flygresandet från företagets nya flygplats – kraftigt.

Redaktionen

create 2024-04-03 update 2024-04-03

”Under de senaste sju åren har vi genomfört ett stort arbete med att minska vår egen påverkan. Genom ny teknik för att minska vår bränsleanvändning, energieffektiviseringar och ökad resurseffektivitet har utsläppen från den egna verksamheten minskat med 86 (84) procent mot startåret 2015, då vårt strategiska hållbarhetsarbete påbörjades.”

Visst låter det bra? Det är Skistar som skryter om sitt hållbarhetsarbete i den senaste årsredovisningen. Därefter följer en lång lista på olika områden där företaget minskat utsläppen: Pistmaskiner körs (nästan) på förnybara bränslen, försäljning av begagnade skidor och cyklar, inköp av förnybar energi. Och så vidare.

Men, saknas det inte något? Har inte Skistar nyligen öppnat en… flygplats? Jodå. Vi talar om Scandinavian Mountains Airport mellan Sälen och Trysil, som till 47 procent ägs av Skistar. Där Lars Göran Dahl från SkiStars ledning sitter som ordförande.

Och samtidigt som utsläppen från Skistars egna verksamhet minskar så ökar den från gästernas flygresor – kraftigt. Enligt nuvarande prognos kommer man att landa på runt 25 000 passagerare i 400 olika flygplan denna säsong. Förra året hade man totalt 17 888 passagerare.

Men Skistar är inte nöjda. Målet är att tiodubbla detta: Inom några år vill man att 350 000 flygresor görs till den nya flygplatsen varje år. En sådan utveckling skulle innebära en enorm ökning av utsläppen. Att flyga till fjällen är nämligen det i särklass mest utsläppande sättet att ta sig dit. En flygresa mellan Stockholm och Sälen orsakar tre gånger så stora utsläpp som om du reser dit med en stor bensinbil, om du är fyra personer i bilen. Tar du buss eller elbil blir utsläppen förstås mycket mindre.

Men Skistar verkar inte bekymra sig nämnvärt över detta. Strax före jul skrev Skistars VD med och skrev under en debattartikel med krav på slopad flygskatt och en kraftig utbyggnad av Arlanda.

Konsekvensen av dessa åtgärder skulle vara ett rejält ökat flygande, och rejält ökade utsläpp. Det är också tydligt i artikeln att ökat flygande är själva syftet. Och eftersom det är välkänt att några ”fossilfria flygplan” inte lär komma förrän om flera decennier så kommer detta de facto göra det mycket svårare att uppnå klimatmålet till 2030.

Är det verkligen rimligt att berömma sig själv för sitt hållbarhetsarbete och samtidigt uppmana till ökat flygande?

 

Foto: Artturi Jalli, unsplash

Dela