Smygsänkte klimatbiståndet – precis innan julafton

Precis innan jul fattade regeringen i tysthet beslut om att kraftigt sänka stödet till Gröna Klimatfonden.

Sven Elander

create 2023-12-28 update 2023-12-28

Gång på gång har regeringen lovat att prioritera klimatbiståndet, alltså stöd till fattiga länder att ställa om eller stöd för att anpassa sig till ett mer extremt klimat. Så sent som den 21 december i år lovade regeringen att ”utöka och effektivisera Sveriges klimatbistånd”, i instruktionerna till Sida.

Men av samma instruktion, det så kallade regleringsbrevet, framgår också att regeringen sänker stödet till den största klimatfonden. Och det kraftigt.

Stöde till Gröna klimatfonden (GCF) minskar med 266 miljoner kronor jämfört med förra året. Anslaget till en annan klimatfond, Globala miljöfonden (GEF) ökar visserligen med 217 miljoner, men det räcker inte alls för att täcka upp för minskningen till GCF.

Räknar man från 2022 är minskningen ännu större. Enligt nätverket Concord har anslagen till klimatfonderna totalt sett minskat med 11 procent jämfört med 2023 och med hela 24 procent jämfört med 2022.

Det är värt att notera att dessa siffror inte alls kommunicerats ut av regeringen. Alla siffror fanns med i det beslut som togs på regeringssammanträdet den 21 december, men det enda som då lades ut offentligt var en kommentar från biståndsministern. Enligt denna kommentar ska klimatbiståndet utökas. Men senare, typ när svenska folket satt och tittade på Kalle Anka, publicerades regleringsbrevet i sin helhet, där det framgår att klimatfonderna tvärtom nedprioriteras.

Dåliga nyheter brukar man gå ut med precis innan en storhelg, för att helst gå under radarn. Det verkar vara fallet här.

Foto: News Öresund – Johan Wessman. Creative Commons.

Dela