Spotify sämst på att minska sina flygutsläpp

En ny studie visar att 85 procent av världens största företag saknar planer att minska sina utsläpp från businessflyg. Av totalt 322 globala företag återfinns elva svenska. Sämst i klassen är Spotify som landar på plats 304.

Joakim Söder

create 2023-03-15 update 2023-03-15

Varje år granskar nätverket Travel Smart Campaign globala företag och deras planer att minska utsläppen från sitt business-flygande. Rankingen omfattar 322 globala företag och visar att endast 50 har satt upp mål för att minska utsläppen från affärsresor. 85 procent misslyckas med att sätta upp ambitiösa mål. 

Flyget släpper ut mycket mer än bara koldioxid. Trots det visar rankingen att 88 procent av alla företag struntar i att ta hänsyn till flygets fulla klimatpåverkan i sin rapportering. Dessa utsläpp står för två tredjedelar av flygets totala klimatpåverkan. 

– Företag blundar för de skador som orsakas av att flyga med jobbet. De flesta företag vidtar små eller inga åtgärder när det gäller affärsflyg och bara ett fåtal föregångare ansluter sig till vetenskapen genom att rapportera icke-CO2-utsläpp, säger Denise Auclair, företagschef på tankesmedjan Transport & Environment, medgrundare till Travel Smart Campaign, i ett pressmeddelande

Inga svenska företag i topp

Av 322 företag från Europa, USA och Indien är elva svenska. Inget når guldklassen. Sämst i klassen är Spotify, som inte har ett enda mål för att minska sina utsläpp från affärsresor, och inte heller rapporterar dem. Bäst är Vattenfall som har ett mål att minska sitt bussinessflygande med 50 procent till 2030, men som dessvärre inte tar hänsyn till flygets fulla klimatpåverkan i sina utsläppsmål.

Flygandet står globalt för ungefär 3.5 procent av alla utsläpp, och förutspås växa avsevärt under de kommande decennierna. Affärsresorna står för mellan 15-20 procent av flygets totala utsläpp. Studien visar att skulle de 30 företag som släpper ut mest minska sina utsläpp med 50 procent skulle det räcka för att flygindustrin skulle nå halvvägs att klara sitt klimatmål. 

– De största utsläpparna måste ta det största ansvaret för att minska sina utsläpp, avslutar Denise Auclair vid Transport & Environment.

Dela