Sverige kan gå miste om klimatmiljarder från EU

Regeringens klimatpolitik, med kraftigt ökade utsläpp, gör att vi riskerar att gå miste om många miljarder i stöd från EU.

Sven Elander

create 2023-09-20 update 2023-09-20

Efter pandemin avsatte EU hela 700 miljarder som skulle bidra till medlemsländernas ekonomiska återhämtning. Men det fanns också en idé om att återhämtningen skulle vara klimatsmart och bidra till omställningen. Vi skulle inte köra på i gamla hjulspår utan utnyttja tillfället till att få igång mer hållbara lösningar.

Därför villkorades pengarna. Bara de medlemsländer som uppfyller sina klimatlöften får ta del av stödet.

– Stöden är ”prestationsbaserade, de betalas bara ut när medlemsländer uppnått det man lovat och åtagit sig i sin återhämtningsplan, säger Veerle Nuyts, talesperson för EU kommissionen, till SVT, som var de som lyfte upp nyheten.

Nu pekar allt på att Sverige inte kommer nå målen. Inte på långa vägar. SVT rapporterar:

Andra länder har redan börjat få pengar – men inte Sverige. I Sveriges plan fanns satsningar på järnväg och värdefull natur, som nuvarande regering bantat. Inte minst reduktionsplikten, som Tidöpartierna vill sänka rejält, menar EU-kommissionen är en ”nyckelåtgärd” för att Sverige skall nå sina klimatmål. Flera remissinstanser – däribland Naturvårdsverket – har lyft risken att Sverige kan gå miste om mångmiljardbelopp.

Regeringen skriver själva i sin promemoria om reduktionsplikten att Sverige riskerar gå miste om delar av dessa pengar.

Regeringens klimatpolitik riskerar alltså att bli en dyr historia. Inte bara för klimatet utan också för skattebetalarna.

Dela