Sveriges utsläpp minskade med 5 procent 2022

Utsläppen minskade 2022, men nu väntas kurvan vända uppåt igen till följd av regeringens politik.

Sven Elander

create 2023-06-15 update 2023-06-15

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med 5 procent 2022 jämfört med 2021. Det visar preliminära siffror från Naturvårdsverket.

Förklaringen till minskningen är framför allt elektrifieringen av transporter och en högre inblandning av biobränslen genom den så kallade reduktionsplikten.

– Fem procent är en relativt stor minskning på ett år, de senaste 10 åren har den genomsnittliga minskningstakten varit strax över två procent per år, Här ser vi att på kort sikt är det ökad elektrifiering och den fortsatt höga inbladningen av biodrivmedel i transportsektorn som är avgörande, säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Framöver väntas dock utsläppskurvan vända uppåt igen. Regeringen har aviserat att man kraftigt vill minska reduktionsplikten vilket kommer leda till att utsläppen i närtid ökar, enligt expertorganet klimatpolitiska rådet. 

Regeringen har också fått kritik för att politiken, där man tagit bort bonusen för elbilar, lett till att marknaden svalnat rejält.

Dela