Svidande internationell kritik mot regeringens klimatpolitik

I en stor utvärdering av Sveriges klimatpolitik riktas hård kritik mot regeringen. OECD menar att klimatmålen är i fara på grund av regeringens inriktning.

Lorentz Tovatt

create 2023-06-17 update 2023-06-17

Det är OECD som i veckan släppt en stor utvärdering av Sveriges klimatpolitik, något som DN rapporterat om. För de som vill att Sverige ska vara ett land i framkant är det dyster läsning. Det är just Sveriges långa historia av att vara föregångsland som nu hotas av regeringens politik, enligt OECD.

OECD lyfter en rad regeringsbeslut som skäl till att Sverige nu ser ut att missa sina klimatmål:

– Slopade klimatkrav på bensin och diesel, den så kallade reduktionsplikten

– Slopad klimatbonus till elbilar

– Stoppad reform av reseavdraget

– Ökad avdragsrätt för jobbresor

– Sänkt koldioxidskatt för jordbruksmaskiner

”Hittills har regeringen inte presenterat tillräckliga nya åtgärder för att kompensera för det väntade underskottet”, skriver OECD.

I OECD:s rapport lyfts också några positiva exempel och några rekommendationer. Klimatklivet och Industriklivet, stöd för omställning som införts av tidigare regering pekas ut som lyckade satsningar. Vad gäller rekommendationer föreslår OECD att Sverige omedelbart återinför en klimatbonus för elbilar så att elektrifieringen av transporterna går snabbare. Vidare föreslår de en reformering av det kommunala vetot mot vindkraft för att underlätta för mer fossilfri el. Ett sådant förslag låg på riksdagens bord för ett drygt år sedan men röstades ner av M, SD, KD, C och L.

Dela