Svindlande siffran: Två miljoner döda i extremväder sedan 1970

Nya siffror från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) avslöjar: 11 778 katastrofer sedan 1970. Och katastroferna drabbar de allra fattigaste. 

Joakim Söder

create 2023-05-29 update 2023-05-29

Två miljoner människor har dött av extremväder och klimatrelaterade händelser under de senaste 50 åren, enligt WMO. Över 90 procent av de 11 778 katastroferna har inträffat i utvecklingsländer. 

De ekonomiska skadorna från översvämningar, stormar och skogsbränder beräknas uppgå till totalt 4 300 miljarder dollar. 

Även om dödstalen har minskat tack vare förbättrade varningssystem och bättre katastrofhantering, uppgick siffran till 22 608 dödsfall de senaste två åren. 

Asien stod för nästan en miljon av alla rapporterade dödsfall, och värst drabbat är det tätbefolkade Bangladesh. Europa stod för “endast” 8 procent av de rapporterade dödsfallen. Den vanligaste dödsorsaken har, enligt WMO, varit extrema temperaturer. 

”De mest sårbara samhällena bär tyvärr bördan av väder-, klimat- och vattenrelaterade faror. Den extremt svåra cyklonstormen Mocha exemplifierar detta. Det orsakade omfattande förödelse i Myanmar och Bangladesh och drabbade de fattigaste av de fattiga, sade Petteri Taalas, WMO:s generalsekreterare, till Independent förra veckan. 

Dela