Tidöpartiernas kollissionskurs kring klimatet

Ett häftigt klimatbråk har blossat upp mellan regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna. Frågan är nu vilken status de svenska klimatmålen faktiskt har, gäller de eller är de i praktiken avskaffade?

Lorentz Tovatt

create 2023-01-26 update 2023-01-26

Det var under gårdagens presskonferens som miljöminister Pourmokhtari och energiminister Busch gick igenom regeringens klimatpolitik de första 100 dagarna. En del av presentationen gällde målformuleringar och här uttrycktes ambitionen om nettonollutsläpp år 2045, i enlighet med Sveriges nuvarande klimatmål. Det är denna formulering som SD nu rasar mot, det rapporterar Altinget.

Sverigedemokraterna hävdar att målet om nollutsläpp 2045 inte finns med i det så kallade Tidöavtalet och att regeringen därmed inte har mandat att uttrycka en sådan ambition.

– Presenterar man samarbetsprojekten så kan man inte hitta på andra mål än de som faktiskt ingår. Vill man föra in något om klimatmålen i samarbetsprojektet, får man lägga fram det på bordet där. Man kan inte bara stoppa in det på en presskonferens, säger SD:s klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen till Altinget.

Kinnunen går längre än så. Han anklagar nu ministrarna för att ha fört in formuleringarna i presentationen – bakom ryggen på SD, något som nu kommer behöva redas ut mellan partiernas presschefer.

Frågan är vilken status som de svenska klimatmålen nu faktiskt har. Vi har klimatmål som är antagna av den svenska riksdagen och vi har en regering som påstår sig stå bakom desamma. Men samtidigt menar det största högerpartiet tillika stödpartiet för regeringen att klimatmålen inte ingår i den gemensamma högerpolitiken.

För att göra det ännu mer intressant kan man notera att ministrarna inte hade med det riksdagsbundna 2030-målet i sin presentation. Detta uppmärksammades också av DN:s Peter Alestig med kommentaren:

Om du inte kan hålla ett löfte, sluta prata om det.

Dela