Trafikaktörer sågar regeringens politik

Efter en rad omsvängningar riktas nu hård kritik mot regeringens trafikpolitik av forskare och näringslivstoppar. Istället hoppas man på kommunerna.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-20 update 2023-01-20

Det är i en framtidsspaning som Dagens Industri frågar 40 tungviktare inom mobilitet hur det kommande mobilitetsåret kommer att se ut. Experterna, som består av näringslivstoppar, forskare, entreprenörer och politiker, får också spå om vilken som blir årets största överraskning. Med slopad klimatbonus och minskade klimatambitioner hoppas flera av experterna att regeringen ska byta bana och överraska med modiga politiska beslut i rätt riktning. Men med facit i hand sätter de istället tilltron till städer och näringsliv.

Christian Levin, vd för lastbilsbolaget Scania, är en av de som efterfrågar modiga politiska beslut.

– EU:s beslut att ta med transporter inom utsläppshandelssystemet är ett exempel på modiga politiska beslut. Jag hoppas vi får se fler överraskningar eller snarare önskningar inom politiken – dessa behövs i den hållbarhetsresa hela näringen befinner sig i.

Kritiken kommer inte minst från forskarhåll, även där hoppas man på överraskningar under året.

– Den stora överraskningen blir kanske att den nya regeringen vänder och inser att bilsamhället inte är ekonomiskt hållbart, och tar bort alla dess subventioner, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

– Medan regeringen är på gränsen att neka klimatförändringen och har dragit tillbaka ambitionen att ställa om till hållbara transporter kommer vi se kommunerna gå före. Maktskiftet i många kommuner kommer innebära bättre förutsättningar för olika satsningar inom hållbar mobilitet – till exempel kommunala initiativ där ytor för privatbilism omfördelas till aktiv och delad mobilitet. Allt det trots att vi har en infrastrukturminister som gärna vill ge mer plats åt bilen i städer, säger Maria Schnurr, senior forskare inom mobilitet på det statliga forskningsinstitutet RISE.

Dela